fbpx

Jak zautomatyzować kontrolę pracy wartowników?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Właściwa kontrola obchodu wartowników, czyli pracy wykonywanej przez pracowników ochrony fizycznej, jest kluczowa z punktu widzenia jakości usługi ochrony oraz poziomu bezpieczeństwa. W Safestar dostępny jest doskonały system kontroli wartowników, który umożliwia automatyczną kontrolę pracy pracowników ochrony, a także – co najważniejsze, odpowiednie raportowanie i ostrzeganie o nieprawidłowościach.

W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów należy zautomatyzować proces kontroli w taki sposób, aby system kontroli wartowników mógł automatycznie analizować czy obchód kontrolowanego terenu jest wykonywany właściwie.

Kontrola obchodu wartowników w Safestar daje szerokie możliwości skutecznego nadzoru oraz umożliwia automatyczne generowanie raportów i alertów. Podstawą działania jest wyposażenie pracownika ochrony w urządzenie lub aplikację do kontroli obchodów. Safestar współpracuje ze znanymi na rynku urządzeniami do kontroli obchodów działającymi w oparciu o punkty kontroli RFID oraz lokalizację GPS.

Mobilna kontrola obchodów ochrony

Bardzo dobrym rozwiązaniem do kontroli obchodów jest bezpłatna aplikacja SafestarPatrol, wykorzystująca technologię zbliżeniową NFC. Można ją zainstalować na smartfonie, który jest w posiadaniu pracownika ochrony. W ten sposób zaoszczędzimy pieniądze oraz ograniczymy ilość urządzeń będących na wyposażeniu pracownika ochrony. Dodatkowo, aplikacja posiada szereg innych funkcjonalności, które są niezwykle przydatne w świadczeniu usług ochrony fizycznej. Aplikację możesz bezpłatnie używać również w ramach bezpłatnego dostępu Safestar.

Efektywny obchód kontrolowanego terenu

Kontrola pracy pracowników ochrony będzie skuteczniejsza jeżeli przed przystąpieniem do jej konfigurowania na obiekcie wykona się następujące czynności:

  • przeprowadzenie analizy zagrożeń na obiekcie i określenie punktów newralgicznych;
  • odpytanie klienta o miejsca, które jego zdaniem powinny być kontrolowane;
  • zaplanowanie odpowiednich trasy obchodów;
  • rozlokowanie punktów kontrolnych w bezpiecznych miejscach;
  • zmierzenie czasu przejścia między punktami.

Po wykonaniu czynności „w terenie” na obiekcie, można przejść do konfiguracji obchodów w systemie zarządzania bezpieczeństwem. W Safestar, dzięki technologii chmurowej i dostępie przez przeglądarkę internetową, konfigurację obchodów można wykonać i od razu sprawdzić podczas pobytu na chronionym obiekcie.

Poniżej prezentujemy krótki film instruktażowy o tym, jak konfigurować system obchodowy Safestar.

Po skonfigurowaniu obchodów należy przygotować system do generowania raportów i alertów. Jak to się robi dowiesz się w dalszej części artykułu.

Konfiguracja raportów z obchodów

Klienci usług ochrony coraz częściej proszą o raporty z wykonywanych usług, na których widać jak pracownicy ochrony wykonują obchody. Takie gotowe raporty są dostępne
w Safestar. Można je odpowiednio skonfigurować pod swoje potrzeby, dzięki czemu istnieje możliwość wykazania się z poprawności wykonywanych obchodów i uniknięcia ewentualnych kar.

W Safestar dostępne jest wiele typów raportów, z czego w zakresie obchodów wartowników najczęściej używane są dwa:

    • raport odczytów punktów;
    • historia obiektu.

Raporty te można generować na żądanie lub ustawić okres czasu, co jaki mają się one tworzyć i wysyłać automatycznie do wskazanych osób na adres e-mail.

Konfiguracja alertów sms i email

Alerty to szybki sposób na natychmiastowe alarmowanie o nieprawidłowościach jakie mogą wystąpić w trakcie obchodów. Daje to możliwość błyskawicznej reakcji na wypadek niewykonywania obchodów lub wystąpienia innych zdarzeń, w tym realnych zdarzeń kryminalnych.

Dzięki odpowiednio zdefiniowanym alertom, Safestar szybko i bezpośrednio zaalarmuje osobę nadzorującą lub patrol interwencyjny o potrzebie zweryfikowania sytuacji na chronionym obiekcie.

Poniżej przedstawiamy materiał o konfiguracji alertów:

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten materiał okazał się dla Państwa pomocny. Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia on-line oraz inne artykuły dostępne na naszym blogu.

Wypróbuj bezpłatnie system Safestar

Zmień ochronę w e-Ochronę