fbpx

Czy Twoje dane w Safestar są bezpieczne?

Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych to kluczowe zagadnienie współczesnego świata a w szczególności dotyczy to obszaru firm ochrony. Safestar wprowadza światowe standardy w bezpieczeństwie dostępu do danych.

Bezpieczne hasła

Safestar automatycznie kontroluje jakość hasła dlatego twórz takie hasła aby wskaźnik „mocy hasła” wskazywał co najmniej 50%. Komunikat „Hasło jest proste” nie powinien się pokazywać. Zwróć uwagę na zalecenia.

Logowanie dwupoziomowe z użyciem kodów SMS

Dzięki autoryzacji dwuetapowej, Safestar automatycznie wyśle kod SMS na numer telefonu użytkownika podczas logowania. Warunkiem zalogowania się do systemu będzie podanie tego kodu.

Z tej opcji można skorzystać w dogodnych przypadkach, przy:

 • każdym logowaniu,
 • logowaniu z innej przeglądarki (innego urządzenia),
 • dostępie z innego adresu IP niż poprzednio.

Opcja okresowej obowiązkowej zmiany hasła

Na bezpieczeństwo dostępu do danych wpływają okresowe zmiany hasła. W ustawieniach konta (zakładka konto/konta/konfiguracja) można ustawić automatyczną, okresową zmianę hasła dla wszystkich użytkowników w swojej firmie. Przyjmij odpowiedni okres i poinformuj o tym wszystkich użytkowników w firmie. System po określonym czasie poprosi użytkowników o zmianę hasła.

Upoważnienia dostępu do danych

Określenie dostępu do obiektów i grup obiektów

Na bezpieczeństwo danych w systemach maja wpływ uprawnienia dostępu. W Safestar każdemu użytkownikowi można nadać dostęp do określonych obiektów a tym samym do określonych danych związanych z tymi obiektami:

 • dane adresowe
 • dane osobowe osób kontaktowych
 • strumienie wideo
 • pozycje geograficzne

Określenie dostępu do strumieni wideo na poziomie konfiguracji

Podczas konfiguracji (dodawania) rejestratora wideo, administrator systemu może wybrać które strumienie wideo (kamery) mogą być widoczne w systemie w danym obiekcie.

Czasowe przetwarzanie danych

Osoby kontaktowe z datami początku i końca

Przy dodawaniu danych osób kontaktowych można wskazać okres, w którym dane osoby mogą być widoczne.

Data monitorowania obiektu

Przy dodawaniu obiektu można wskazać okres w którym obiekt jest monitorowany.

Czasowe notatki

Przy dodawaniu notatek można wskazać okres ważności po którym dana informacja nie będzie prezentowana.

Karta kluczowych osób odpowiedzialnych KONTO/EDYCJA/DANE KONTAKTOWE

W systemie jest dostępny formularz z danymi kontaktowymi kluczowych osób w firmie w tym osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Dane wpisane w formularzu wymagają weryfikacji.

Wyszukiwarka danych osobowych – KONTO/WYSZUKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pod kątem wymagań związanych z ochroną danych osobowych w systemie został stworzony formularz, który umożliwia wyszukanie określonych danych w czterech obszarach funkcjonowania systemu:

 • osoby kontaktowe
 • użytkownicy systemu (loginy)
 • grupy interwencyjne, specjaliście, itp.
 • kluczowe osoby kontaktowe

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego Safestar spełnia następujące wymagania.

 • Szyfrowana transmisja danych (SSL)
 • Szyfrowane hasła i wybrane inne dane
 • 2 firewall’e spięte w klaster
 • Klaster bazy danych
 • Kopie bezpieczeństwa z niezależnym, drugim Data Center
 • Niezależne wejścia kabli do budynku
 • Niezależnie linie światłowodowe

Podany opis zawiera elementy, które można podać do publicznej wiadomości. Ze względów bezpieczeństwa wymienione opcje są opisane ogólnie i nie są to wszystkie elementy zabezpieczeń jakie są stosowane.

Bezpieczeństwo fizyczne

W bezpieczeństwie fizycznym infrastruktury Safestar spełnia następujące wymagania.

 • Systemy UPS
 • Agregaty
 • System detekcji pożaru oraz system wczesnej detekcji dymu
 • Gazowy system gaśniczy
 • Telewizja przemysłowej (CCTV)
 • Kontrola dostępu (SDK)
 • System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 • Pracownicy ochrony monitorujący obiekt 24/7
 • Weryfikacja tożsamości osób wchodzących do obiektu
 • Wizyty gości w eskorcie służb obiektu

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Firma DMSI Software Sp. z o.o. będąca producentem i jednocześnie operatorem usługi Safestar Cloud posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001.

Udostępnij artykuł na:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Krzysztof Ciesielski

Krzysztof Ciesielski

Od ponad 20 lat w branży ochrony i zabezpieczeń elektronicznych. Pomysłodawca i współtwórca pierwszego w Polsce i jednego z niewielu na świecie chmurowego systemu do monitoringu Safestar. Ekspert w tematach technicznej ochrony osób i mienia, monitoringu alarmowego i wideo oraz centrów monitorowania.