fbpx

Karta obiektu

Safestar umożliwia przygotowanie wzorca dokumentu z danymi obiektu, który można pobrać na dysk. Aby to zrobić należy przygotować plik w formacie Worda, w treści należy umieścić znaczniki które po pobraniu pliku na dysk zostaną zamienione na dane z obiektu.

UWAGA! Plik musi być w wyłącznie w formacie *docx.

WAŻNA INFORMACJA! Jeśli w systemie nie ma wypełnionych wartości dla wszystkich znaczników użytych we wzorcu nie zostaną one wypełnione.

Na końcu przygotowano przykładowy plik. Po sporządzeniu dokumentu wzorcowego należy zapisać plik na dysk, aby pobrać wypełniony plik można przeciągnąć albo wgrać wzorzec w zakładce pliki (będzie do pobrania także z konsoli)  albo  w oknie edycji obiektu na zakładkę „załączniki, umowy > karta obiektu”, po przetworzeniu zostanie automatycznie wypełniony i pobrany na dysk komputera.

Bardziej rozbudowaną wersję „Karty obiektu” zawiera raport o takiej nazwie.

Znaczniki możliwe do użycia #

  • ${client_name}
  • ${object_name}, ${object_address}, ${phone_numbers}
  • ${object_control_start_date}, ${object_control_end_date}
  • ${object_additional1}, ${object_additional2}, ${object_additional3}, ${object_additional4},$ {object_additional5}
  • ${object_identifier}, ${object_identifier2},${object_identifier3}

Osoby kontaktowe:

Ale trzeba to objąć blokiem ${contacts} np.

  • ${contacts}
  • ${object_contact_index}. ${object_contact_name} ${object_contact_lastname}    tel. ${phone_numbers_display}
  • ${/contacts}

KARTA OBIEKTU – PRZYKŁAD #

Monitorowany obiekt:

Nazwa: ${object_name}

Adres: ${object_address}

Identyfikator1:  ${object_identifier}

Rozpoczęcie monitorowania: ${object_control_start_date}

Dane dodatkowe: ${object_additional1}

Dane dodatkowe2: ${object_additional2}

Dane dodatkowe3: ${object_additional3}

Numery tel. obiektu: ${phone_numbers}

${object_additional4}

${object_additional5}

Osoby i służby do powiadamiania:

${contacts}

${object_contact_index}. ${object_contact_name} ${object_contact_lastname} tel. ${phone_numbers_display}

${/contacts}