fbpx

Wsparcie ochrony fizycznej w aplikacji „SAFESTAR PATROL”

Aplikacja “Patrol” jako część oprogramowania Safestar może służyć m.in. do kontroli obchodów wartowników, a także wspomagać pracę ochrony fizycznej w obiektach.

Kontrola obchodu wartowników #

Kontrola obchodu wartowników realizowana jest za pomocą technologii NFC. Aplikacja Patrol przesyła na bieżąco informacje o odczycie punktu.

Odczyt punktów NFC działa w każdym trybie aplikacji, dzięki czemu można realizować także podjazdy kontrolne. W każdym wariancie działa także przekazywanie pozycji GPS telefonu.

W najprostszym wariancie aplikacja może być używana tylko do odczytywania punktów, nie jest wymagane logowanie do aplikacji. Dzięki temu obsługa aplikacji nie sprawia żadnych problemów. Z ekranu początkowego można także wywołać przycisk napadowy lub zrobić zdjęcie, które zostanie przesłane do systemu Safestar.

Punkty wczytujemy do systemu Safestar tak samo jak w przypadku innych urządzeń do kontroli obchodów, możemy to zrobić ręcznie lub przez odczyt z urządzenia:

Po wczytaniu punktów możemy definiować różne trasy obchodowe zawierające różne warianty punktów:

Każda z tych tras może być kontrolowana w różnych godzinach.

Wspomaganie pracy ochrony fizycznej #

W tym trybie pracownik, oprócz odbijania punktów kontrolnych,  ma możliwość wykonania kilku dodatkowych czynności:

  • informowania dodatkowym przyciskiem o rozpoczęciu/zakończeniu obchodu,
  • informacji o czuwaniu (“linia życia”),
  • przycisk wezwania pomocy,
  • przycisk zrobienia zdjęcia,
  • przycisk “Prośba o telefon”,
  • dwa przyciski – rozpoczęcie i zakończenie pracy – we współpracy z przypisanymi do pracownika tagami NFC.

W tym trybie istnieje też możliwość wyświetlenia przez pracownika ochrony zadań do wykonania w danym dniu – np. zamknięcie bramy o określonej porze, czy wpuszczenie dostawy, zadania definiowane są w Safestarze

Możliwe jest także zdefiniowanie procedur dla obsługi konkretnych zdarzeń alarmowych  w obiekcie. Procedury mogą pomóc w sprawnym przeprowadzeniu konkretnych zdarzeń, tak aby ochrona nie zapomniała o wykonaniu konkretnych czynności. Każde z takich zdarzeń może być ręcznie wywołane z aplikacji i pracownik ochrony ma możliwość potwierdzenie wykonania konkretnej czynności.