Himes

Himes logo

HIMES - PROCESY POD KONTROLĄ

To idealne narzędzie dla firm serwisowo-instalacyjnych do zarządzania zleceniami.

Moce strony systemu

 • architektura oparta na technologiach chmurowych
 • uruchamianie w chmurze (VPS) lub on-promise
 • Duża skalowalność
 • Dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb
 • Integracje z CRM, ERP, itp...
 • Personalizacja wyglądu

Mocne strony współpracy

 • Solidna i precyzyjna analiza wdrożeniowa
 • Szybkie i sprawne wdrożenie
 • SLA na poziomie 99,9% ​
 • Wsparcie techniczne i szkolenia
 • Niskie koszty utrzymania licencji
 • Aktualizacje w cenie

NAJWAŻNIEJSZE MODUŁY

Himes posiada cztery główne moduły pracy

Zarządzanie serwisem

Głównym założeniem tzw. modułu serwisowego jest ułatwienie przepływu informacji. Korzystanie z modułu serwisowego umożliwia szybsze i dokładniejsze wykonywanie zleceń. System umożliwia przypisanie konkretnego serwisanta do zlecenia oraz przekazanie mu potrzebnych do rozpoczęcia pracy informacji. Moduł serwisowy umożliwia również zdalne przekazanie serwisantowi  dokumentacji, takiej jak: dokumentacja techniczna, czy karta gwarancyjna. Po zakończeniu zlecenia w systemie użytkownik widzi wszystkie dane uzupełnione przez serwisanta, na podstawie których może sporządzić raport zamkniętych zleceń w danym miesiącu.

Serwisanci po zakończeniu wizyty mogą na urządzeniu mobilnym wygenerować elektroniczny protokół odbioru oraz uzyskać podpis klienta, który będzie następnie dodany do protokołu w wersji elektronicznej lub na wydruku pdf.

Łatwe dołączanie zdjęć jako dokumentacji wykonanego zlecenia to bardzo przydatna funkcjonalność. Dokumentacja fotograficzna zastanego stanu urządzenia czy instalacji, a następnie wykonanych napraw jest bardzo pomocna w raportowaniu i ewentualnym procesie reklamacyjnym.  

W panelu raportów możesz wygenerować  wykresy i statystyki. Szeroki wybór opcji i filtrów daje szerokie możliwości analizy danych. Najbardziej usterkowe elementy instalacji, najczęściej wykonywane czynności naprawcze, czy naprawiane urządzenia oraz wiele innych…

Mapy w systemie dają możliwość lokalizacji obiektów i serwisantów. Umożliwia to łatwiejsze planowanie wizyt, lokalizację i weryfikację pobytu serwisantów. Koordynator może nadzorować lokalizację i pracę serwisantów wyposażonych w aplikację mobilną Himes z włączonym GPSem. 

System posiada możliwość monitorowania stanów magazynowych u poszczególnych serwisantów. Umożliwia to między innymi skolekcjonowanie najczęściej stosowanych urządzeń podczas instalacji i ich parametry jak cenę, ilość, itp…

Poprzez dostęp WWW, klienci mogą zlecać prace, akceptować koszty jak również monitorować ich postęp. Znacznie ogranicza to konieczność obsługi klientów w zakresie realizowanych zleceń.

Zarządzanie projektami

Niezastąpione wsparcie pracy przy projektach długoterminowych takich jak nowe instalacje czy rozległe przebudowy. Moduł umożliwia szczegółowe planowanie i kontrolę prowadzonych prac. Zdania dla poszczególnych pracowników, kontrola kosztów, monitorowanie postępu prac. Dodatkowo – pełna historia przebiegu wraz możliwością dołączenia dokumentacji. Wszystko to powoduje, że dzięki Himes będziesz miał procesy pod kontrolą. 

System umożliwia dokumentowanie czynności wykonane w projekcie. Można też dodawać wszelkie dokumenty związane z realizacją. Pozostają one w jednym miejscu i przydatne  np. w dalszej obsłudze serwisowej obiektu.

Dla projektów można zdefiniować odpowiednią strukturę i hierarchię uprawnień pod kątem zatwierdzania poszczególnych  elementów w tym kosztów.(np. działy, osoby, stanowiska)

System pozwala na ścisłą kontrolę finansową na każdym etapie projektu. Dodatkowo, jest możliwe zdefiniowane automatycznych mechanizmów kalkulacyjnych, monitorujących stan budżetu projektu.

Istnieje możliwość przydzielania zadań dla poszczególnych pracowników, w zależności od wykonywanej pracy można zlecać zadania dowolnemu użytkownikowi w systemie.

System rejestruje cały przebieg realizacji zlecenia od poszczególnych zamówień, kosztów aż po końcowe rozliczenia i uzyskany wynik finansowy na projekcie.

Obieg i archiwizacja dokumentów

Wygodne przyporządkowywanie dokumentów do procesów w przedsiębiorstwie. Moduł pozwala na dowolne zdefiniowanie zasad przepływu dokumentów w firmie. Między innymi pozwala na wielostopniową weryfikacje poprawnych dokumentów, odbieranie e-faktur za pośrednictwem emaila a nawet umożliwia poprawne odczytanie faktury za pośrednictwem oprogramowania OCR, które na podstawie zawartych danych na fakturze przyporządkowuje ją do odpowiedniego procesu.

Rozbudowany kreator umożliwia przypisanie dokumentu do odpowiedniego procesu na podstawie wcześniej wypełnionych danych na pierwszym kroku rejestracji dokumentu.

Automatyczne pobranie dokumentów (załączników) z e-maila i odkładanie do ścieżki.

System, na podstawie wprowadzonych danych do elektronicznego obiegu dokumentów może odpowiednie wymusić dekretację i akceptacje użytkowników.

Logitsyka

Moduł pozwala na skrupulatne kategoryzowanie kontrahentów i dostawców w systemie, dzięki czemu wszystkie informacje będziesz miał pod ręką.

Dzięki modułowi logistyki możemy rozbudować sieć swoich kontrahentów oraz uzupełnić najbardziej potrzebne dane takie jak termin płatności, nip jak i dane osób kontaktowych.

APLIKACJA MOBILNA

Wygodna i funkcjonalna aplikacja mobilna dla serwisantów

Mobilność przede wszystkim

Integralną częścią systemu HIMES jest aplikacja mobilna dla serwisantów i instalatorów. Jest to aplikacja rozwijana od wielu lat, dzięki czemu uwzględnia ona doświadczenia wielu firm. Jest to bardzo uniwersalna i poręczna aplikacja, którą można wykorzystywać w różnych modelach obsługi klienta.

Każdy serwisant ma do siebie przypisaną listę zleceń gdzie widzi zadania przypisane do niego, a dzięki powiadomienia przychodzącym na telefon serwisanta jest on zawsze na bieżąco z nowymi zleceniami.

Oprócz klastycznego widoku listy zleceń, serwisant ma też możliwość zobaczenia swoich zleceń za pośrednictwem kalendarza i całej rozpiski nadchodzącego tygodnia.

W aplikacji mobilnej dostępna też jest mapa zleceń serwisanta przez co użytkownik aplikacji zawsze trafi do celu.

Aplikacja mobilna pozwala na wygenerowanie protokołu odbioru prac który zastępuje ten papierowy, a dzięki podpisowi elektronicznemu nie musimy go drukować, tylko od razu posiadamy go w postaci cyfrowej.

Aplikacja mobilna może pracować także offline bez dostępu do internetu, proces pracy nie zostanie przerwany a serwisant dalej będzie mógł się cieszyć uzupełnianiem danych na aplikacji. Zaraz po uzyskaniu dostępu do sieci wszystkie dane zostaną wysłane.