Konfiguracja kamer pod wideo obchody

Wideo obchody są nową formą usługi monitoringu realizowanej w ramach zdalnego dozoru wideo. Odpowiednia konfiguracja kamer jest kluczowa dla tej usługi, gdyż transmisja wideo odbywa się przez łącza internetowe o zróżnicowanej przepustowości.

Konfiguracja kamer w safestar

Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty należy odpowiednio skonfigurować parametry kamer i rejestratorów w monitorowanych obiektach. Wideo obchody nie wymagają najwyższej jakości obrazu (wystarczy FullHD około 6-9 kl/sek). W praktyce oznacza to, że należy używać drugi strumień wideo, tzw. pomocniczy – do którego będzie mogła podłączyć się aplikacja do monitoringu Safestar. Aby móc połączyć się z rejestratorem (kamerą) należy również odpowiednio ustawić konfigurację sieciową tego urządzenia. Należy odpowiednio przekierować porty a urządzenie musi być „widoczne” pod stałym adresem IP w siec internet.

W edycji urządzenia należy wpisać publiczny adres IP oraz dwa porty RTSP – służący do transmisji strumienia wideo oraz WWW służący do transmisji danych konfiguracyjnych. Warto również zaznaczyć wszystkie trzy serwery wideo. Jest to opcja, która pozwala osiągnąć najwyższy poziom niezawodności. Przy nazwach tych serwerów są wymienione się ich adresy IP. Jest to pomocna informacja w sytuacji, kiedy po stronie monitorowanego obiektu trzeba podać adresy IP z których przychodzą połączenia do rejestratorów. Podajemy również login i hasło do urządzenia. Należy zwrócić uwagę, aby ten login miał prawa administracyjne w urządzeniu.

Konfigurowanie kamer w Safestar
Konfigurowanie kamer w Safestar

Po kliknięciu „Dalej” następuje połączenie się z rejestratorem i pobranie konfiguracji. Tu też mamy możliwość wyboru strumienia danej kamery oraz włączeniu czy wyłączeniu odbioru strumienia wideo z danej kamery.

Wybieranie kamer do monitoringu
Wybieranie kamer do monitoringu

Przy konfiguracji kamer, po stronie urządzenia niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na ustawienia parametru FPS czyli częstości odświeżania klatki na sekundę oraz parametru I-Frame czyli częstości występowania klatki kluczowej. Oprócz ustawienia niewielkiej wartości FPSm kilka, max kilkanaście klatek na sekundę, ważne jest odpowiednie ustawienie zależności tych dwóch parametrów. Będzie ono rzutowało na szybkość połączenia się i odbioru strumienia z kamery a tym samy na sprawność wykonywania usługi wideo obchodów. Wartość jaką uzyskamy przy podzieleniu wartości Interwału I-Frame (I-Ramek) przez wartość Odświeżania (FPS) powinna być mniejsza lub równa 2.

Konfigurowanie FPS i i-Frame
Konfigurowanie FPS i i-Frame

Konfiguracja wideo obchodu dla Łącza o słAbej przepustowości

W Safestar występują dwa typy wideo obchodów – prosty i zaawansowany.

Ważnym elementem jest dostosowanie konfiguracji wideo obchodu do przepustowości łącza internetowego. Dość często wideo obchody wykonuje się na obiektach, gdzie jedynym łączem internetowym jest sieć GSM, czyli tzw. mobilny internet. W tym przypadku przy konfigurowaniu widoków kamer należy wybierać więcej widoków ale po jednej kamerze niż jeden widok z większą ilością kamer. Jest to wyjaśnione w poniższym filmiku.