Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej RODO. W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane na opisanych niżej zasadach.

Newsletter

Mówiąc o danych osobowych mamy na myśli Pani/Pana imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który wysyłamy do Państwa nasze powiadomienia.
Administratorem danych osobowych jest:
DMSI Software sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23 c lok. 119
02-699 Warszawa
Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty należące do grupy kapitałowej DMSI Software sp. z o.o., w skład której wchodzi DMSI Trade sp. z o.o. oraz wszystkie podmioty powiązane z DMSI Software sp. z o.o. i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo (dalej: Grupa kapitałowa DMSI) oraz dostawcy usług cyfrowych, takich jak poczta elektroniczna czy system do webinariów i mailingu.
Jako administrator danych osobowych przetwarzamy Pani/Pana dane w celu przekazywania informacji o:

 • monitoringu alarmowym i zdalnym dozorze wideo
 • szkoleniach i wydarzeniach branżowych
 • funkcjonalnościach i rozwoju systemów Safestar i Himes
 • szeroko rozumianym bezpieczeństwie i ochronie
 • informacje handlowe

Wymienione wyżej działania wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, gdyż musimy znać Państwa adresy email, na które wysyłamy te informacje. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Pani/Pana zgoda na otrzymywanie od DMSI Software sp. z o.o. wskazanych wyżej informacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
Zgodnie z obowiązującym prawem, ma Pani/Pan m. in. prawo do:

 • żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania opisanych wyżej celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan w skuteczny sposób sprzeciw. Prosimy mieć na uwadze, iż cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych uniemożliwia nam wykonywanie na Pani/Pana rzecz opisanych wyżej usług.

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Administratora podany powyżej.

Dane osobowe podmiotów, na rzecz których DMSI Software sp. z o.o. świadczy usługi w ramach realizowanych umów.

DMSI Software sp. z o.o. oraz podmioty należące do Grupy kapitałowej DMSI przetwarzają dane osobowe swoich klientów na podstawie postanowień zawartych umów o współpracy. Przez dane osobowe rozumie się w trym przypadku imiona i nazwiska, adresy e-mail lub numery telefonów pracowników lub przedstawicieli klientów. Okres przechowywania tych danych wynosi 3 lata licząc od daty zakończenia odpowiedniej umowy z klientem. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. B. RODO).

W stosunku do danych osobowych zamieszczonych przez poszczególnych klientów w oprogramowaniach produkowanych przez DMSI Software sp. z o.o., podmioty należące do Grupy kapitałowej DMSI są procesorami – tj. przetwarzają dane osobowe na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z klientami.

DMSI Software sp. z o.o. ani żadna spółka z Grupy kapitałowej DMSI, nie są administratorami danych osobowych wprowadzonych przez klientów do oprogramowania produkowanego przez DMSI Software sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do danych osobowych zamieszczonych w oprogramowaniach produkowanych przez DMSI Software sp. z o.o. podmiot uprawniony powinien kontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych osobowych klienta. Wszelkie zgłoszenia kierowane w związku z danymi osobowymi, w stosunku do których podmioty należące do Grupy kapitałowej są procesorami, będą przekierowywane do odpowiednich Administratorów danych osobowych.

Formularze kontaktowe

DMSI Software sp. z o. o. oraz DMSI Trade sp. z o.o. umożliwiają kontaktowanie się z nimi z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z nadawcą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Administratorem danych osobowych są:
DMSI Software sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23 c lok. 119
02-699 Warszawa
DMSI TRADE sp. z o. o.
ul. Kłobucka 23 c lok. 119
02-699 Warszawa
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach analitycznych, w ramach uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Zgodnie z obowiązującym prawem, podmiot, który pozostawił swoje dane za pośrednictwem formularza kontaktowego ma prawo do:

 • żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

O ile nie dojdzie do nawiązania współpracy pomiędzy osobą korzystająca z formularza kontaktowego a Administratorem danych, dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania opisanych wyżej celów lub do momentu, gdy zainteresowany podmiot wyrazi skuteczny sposób sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w formularzu kontaktowym nie czyni bezprawnym przetwarzania danych dokonanego do czasu wniesienia sprzeciwu.

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Administratora podany powyżej.

 

Dane osobowe podmiotów, korzystających z wyszukiwarki Partnerów SAFESTAR GO

DMSI SOFTWARE sp. z o.o. umożliwia zainteresowanym osobom wyszukiwanie Partnerów DMSI Software sp. z o.o. świadczących usługi osób i mienia w wyszukiwarce zamieszczonej na stronie www.safestar.pl.
Administratorem danych osobowych jest:
DMSI Software sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23 c lok. 119
02-699 Warszawa
W celu skorzystania z wyszukiwarki zainteresowana osoba zobowiązana jest podać swój adres e-mail, imię i nazwisko i zaakceptować politykę przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe pozostawione w wyszukiwarce przekazywane są do Partnera, wybranego przez tę osobę, w celu obsługi jej zapytania. W przypadku, gdy wyszukiwarka nie wskaże żadnego Partnera w regionie wskazanym przez zainteresowaną osobę, DMSI Software może samodzielnie wyszukać takiego Partnera i przekazać mu dane zainteresowanej osoby.
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem wyszukiwarki Partnerów przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach analitycznych, w ramach uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
Zgodnie z obowiązującym prawem, podmiot, który pozostawił swoje dane za pośrednictwem wyszukiwarki Partnerów ma prawo do:

 • żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania opisanych wyżej celów lub do momentu, gdy zainteresowany podmiot wyrazi skuteczny sposób sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w wyszukiwarce Partnerów nie czyni bezprawnym przetwarzania danych dokonanego do czasu wniesienia sprzeciwu.

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Administratora podany powyżej.

 

Regulamin plików „cookies”

Wchodząc na strony internetowe dmsi.pl, safestar.pl i himes.pl odwiedzający akceptuje Regulamin plików „cookies” (dalej: Regulamin).

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez stronę internetową, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta odwiedzjący.

Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” na urządzeniu końcowym odwiedzającego jest DMSI Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699) ul. Kłobucka 23 c lok. 119.

Pliki „cookies” zawierają informacje umożliwiające gromadzenie wiedzy o sposobie korzystania ze strony dmsi.pl, safestar.pl i himes.pl oraz zapamiętywanie ustawień wybranych przez odwiedzającego, np.:

 • język w jakim wyświetlana jest strona;
 • region, z którego pochodzi odwiedzający;
 • format, w jaki wyświetla się strona;
 • czas trwania sesji;
 • monitorowanie ruchu na stronie internetowej na potrzeby analityki danych.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania strony internetowej do preferencji odwiedzającego oraz w celu umożliwienia właścicielowi strony internetowej dostosowania strony do oczekiwań odwiedzjących.

Strony internetowe dmsi.pl, safestar.pl i himes.pl sa monitorowane przez system Google Analytics.

Zarządzanie plikami „cookies” jest możliwe poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający wchodząc na stronędmsi.pl, safestar.pl i himes.pl.

DMSI Software sp. z o.o. nie ma wpływu na domyślne ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający. Większość popularnych przeglądarek internetowych umożliwia jednak zmianę ustawień dotyczących obsługi „cookies”, w szczególności blokowanie automatycznej obsługi plików „cookies” w przeglądarce internetowej.
Odpowiednie informacje na ten temat są dostępne w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.