fbpx

Moduł dla obsługi serwisowej

Twój serwis i konserwacje zadziałają zawsze zgodnie z planem

Moduł przeznaczony dla obsługi serwisowej umożliwia:

Uzupełnieniem działania modułu serwisowego jest część serwisowa w aplikacji Safestar Patrol. Technik, podczas serwisu może sprawdzić wszystkie sygnały z obiektu, a nawet zablokować obiekt na czas wykonania niezbędnych prac bez konieczności komunikowania się ze stacją monitoringu.