fbpx

AJAX – konfiguracja komunikacji z Safestar

Konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej „Ajax Pro” #

 • W aplikacji mobilnej Ajax Pro należy wybrać system który będzie podłączany do Safestar „widok 1”
 • Następnie jeżeli system posiada tylko jedną strefę zostanie wyświetlony widok jak w „widok 2a” w przypadku gdy system ma więcej stref, wyświetlany jest „widok 2b”. W obu przypadkach należy kliknąć w przycisk „Urządzenia”
 • Należy przejść do centrali, (zawsze zlokalizowana jest na szczycie listy) „widok 3”
 • Następnie pojawi się widok parametrów centrali. Wejść w ustawienia „widok 4”
 • Wyszukać na liście „Stacja monitorowania alarmów” i przejść do jej ustawień. „widok 5”
 • W ustawieniach „Stacja monitorowania alarmów” uzupełnić:
 • „Widok 6”
  • Protokół > SIA DC-09 (SIA-DCS)
 • „Widok 7”
  • Okres pingowania stacji monitorowania > (okres testu proponujemy ustawić co 30 minut)
  • Numer obiektu > (identyfikator centrali w Safestar) Należy przepisać w to miejsce numer seryjny centrali „ID” (numer ID widoczny jest w aplikacji Ajax Pro u dołu ekranu „Widok 8”
 • „Widok 8”
  • po zapisaniu ustawień monitorowania należy powrócić do poprzedniego menu oraz sprawdzić czy centrala nawiązała połączenie z Safestar

Konfiguracja za pomocą aplikacji desktop „Ajax Pro Desktop” #

 • W aplikacji dla systemów Windows lub MacOS, na liście systemów wybrać centralę która zostanie podłączona do monitorowania w Safestar.
 • Przejść do „Urządzeń”
 • Przejść do edycji ustawień centrali (pierwsze urządzenie z listy)
 • Wyszukać zakładki „Stacje monitorowania alarmów” i przejść do niej.
 • W ustawieniach „Stacja monitorowania alarmów” uzupełnić:
  • Protokół > SIA DC-09 (SIA-DCS)
  • Numer obiektu > (identyfikator centrali w Safestar) Należy przepisać w to miejsce numer seryjny centrali „ID” (numer ID widoczny jest w aplikacji Ajax Pro Desktop
  • Okres pingowania stacji monitorowania > (okres testu proponujemy ustawić co 30 minut)
  • Zapisać zmiany > „Zapisz”
 • Po powrocie do poprzedniego okna należy sprawdzić czy centrala nawiązała komunikację z Safestar
 • Na zdjęciu widać też miejsce w którym można znaleźć ID centrali

Tworzenie urządzenia w Safestar #

 • W Safestar należy przejść do KONTO > URZĄDZENIA
 • Następnie po lewej stronie kliknąć w > „DODAJ URZĄDZENIE…”
 • KONTO > konto Safestar do którego przypisany będzie nadajnik)
 • TYP URZĄDZENIA > „Nadajnik Stacjonarny”
 • IDENTYFIKATOR > ID centrali Ajax (pisane wielkimi literami) minimum 8 znaków
 • NAZWA > nazwa własna dla urządzenia
 • KONCENTRATOR > (systemowy Ajax)
 • OBIEKT > obiekt klienta na którym centrala jest zainstalowana
 • Zapisz zmiany
 • Następnie w Zakładce SYGNAŁY należy przypisać Profil Sygnałowy (+ przypisz profil)
  • profil sygnałowy na bazie systemowego profilu (Standard SIA)