fbpx

Weryfikacja prawidłowości strumienia wideo

“Błąd strumienia wideo” #

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem obrazu, Safestar informuje nas o tym komunikatem. W podglądzie obiektu mamy następującą informację:

Przy błędach kodowania zdarza się, że rejestrator wysyła błędny strumień wideo. Najczęściej powodem są niezgodności występujące w ustawieniach pomiędzy kamerą i rejestratorem.

Najlepiej wtedy zweryfikować jakość wysyłanego przez rejestrator obrazu niezależnym narzędziem. Można to wykonać za pomocą programu VLC.

Można go pobrać bezpłatnie ze strony producenta http://www.videolan.org/

W kolejnym kroku należy ustalić definicję polecenia które wklejamy do VLC, poniżej przykłady:

HIK Vision #

W przypadku urządzeń HIK należy ustawić ciąg połączenia z rejestratorem za pomocą następującego schematu:

rtsp://<nazwa użytkownika>:<hasło>@<adres IP>:<port RTSP>/Streaming/channels/ <channel numer><numer strumienia>

Przykłady:

  • główny strumień: rtsp://admin:password@192.168.34.21:554/Streaming/channels/101
  • strumień dodatkowy: rtsp://admin:password@192.168.34.21:554/Streaming/channels/102

Dahua #

Dla urządzeń Dahua strumień najczęściej wygląda tak:

​​rtsp://login:password@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

Mając przygotowany np. w notatniku strumień wybieramy w programie VLC opcję “otwórz sieć” lub używamy skrótu CTRL+N lub Command+N

Wklejamy skopiowany link do odpowiedniego okienka:

Jeśli mamy poprawny strumień to powinien się pokazać w okienku, natomiast w przypadku błędów w kodowaniu często widzimy podobny obraz – różnokolorowe artefakty tzw. pikselozę lub w ogóle nic nie widać:

Możemy wtedy użyć opcji “Informacje o pliku” – CTRL+i lub Command+i

Dostaniemy wtedy informację o użytym kodeku, prędkości i innych parametrach.