fbpx

 GANZ > Uzbrajanie wielu kamer jednocześnie, AI BOX

Spis Treści

Informacja z CBC Poland, odnośnie sposobu na występujące problemy z uzbrajaniem czy rozbrajaniem się, częściowo wielu kamer ze zintegrowanym AI BOX

Problem: #

Po testach CBC, wychodzi że głównym problemem, jest czas odpowiedzi / żądania jest internet.

W testowym skrypcie w curl, który wykonuje 10 uzbrojeń kamer, część odpowiada w 1s część w 5s, a jedna / dwie w 10s. Te odpowiedzi będą się różnić czasowo w nocy, popołudniu i w weekend, w nocy (wtorek albo czwartek) po 3:00 zawsze wszystkie odpowiadają (po restarcie BTS’ów).

Najczęściej problem występuje tam gdzie jest LTE, na łączach światłowodowych czy kablowych problemu nie zarejestrowałem.

Rozwiązanie: #

  • Zrobić jedną kamerę, kamerą master w sieci lokalnej.
  • Czyli w safestar, mamy przycisk uzbrajania / rozbrajania dla jednej kamery z opisem np. MASTER.
  • Po stronie konfiguracji kamery dodajemy akcje HTTP, po dwie dla każdej kamery.
  • Akcje HTTP mają zabezpieczenie w kolejce w przypadku niepowodzenia do 3 razy retry.
  • Niepowodzenie to odpowiedzi z serwera (HTTP Response Header) różne niż (Status Success) 200, 204, 20x
  • Oraz błąd połączenia do hosta oraz brak odpowiedzi.

Przykładowo na kamerze K1 (http://192.168.12.61:80) ustawiamy poniższe akcje http:

HTTP 1 GET Uzbrojenie K2 – http://192.168.12.62:80/api/rule/es/state/arm/
HTTP 2 GET Rozbrojenie K2 – http://192.168.12.62:80/api/rule/es/state/disarm/
HTTP 3 GET Uzbrojenie K3 – http://192.168.12.63:80/api/rule/es/state/arm/
HTTP 4 GET Rozbrojenie K3 – http://192.168.12.63:80/api/rule/es/state/disarm/

Na wzór:

Następnie, robimy reguły ze zdarzenia: Disarm –> Arm – Reguła Uzbrajająca oraz Disarm – Reguła Rozbrajająca:

Rozbrojenie Zdalne ALL oraz Uzbrojenie Zdalne ALL, jak na poniższym wzorze, zamiast Patry akcja będzie Safestar jako wysyłanie zdarzenia oczywiście:

Po uzbrojeniu lokalnym z przycisku, zdalnym z Safestara, lub gdy stan jest połączony z wejściem alarmowym tej kamery K1, zostanie status wysłany to wszystkich pozostałych.

Z przeprowadzonych testów wynika, że problem jest wtedy wyeliminowany praktycznie w 100% pod warunkiem zapewnienia łączności z kamerą Master. 

W przypadku problemów prosimy o kontakt z pomocą techniczną CBC Poland pod adresem: CBC Poland