fbpx

VoIP SIP > Dodawanie urządzeń w Safestar

  • KONTO [1]
  • URZĄDZENIA [2]
  • URZĄDZENIA TELEMETRYCZNE [3]
  • DODAJ URZĄDZENIE TEGO TYPU… [4]
  • KONTO [1]:  konto klienta safestar, na którym uruchomiony jest moduł VoIP
  • TYP URZĄDZENIA [2]: Urządzenie SIP
  • IDENTYFIKATOR [3]: (Wygeneruj numer konta automatycznie) będzie to login urządzenia SIP
  • HASŁO URZĄDZENIA [4]: (wprowadzić bezpieczne niepowtarzające się w innych urządzeniach hasło (zalecamy co najmniej 8 znaków)
  • OBIEKT [5]:  obiekt, w którym będzie używane urządzenie VoIP
  • [Zapisać zmiany] [6]

Sześciocyfrowy identyfikator urządzenia oraz hasło będą potrzebne do ustawienia parametrów w urządzeniu SIP VoIP

Parametry do urządzenia:

Domena: sip.safestar.pl

Port sip: 5161

Identyfikator (sześć znaków)

Hasło