fbpx

Konfiguracja urządzenia Zenitel SIP VoIP do współpracy z Safestar

Instrukcja dotyczy Głośnika

Urządzenie można zasilić po (POE 802.3 at).
Po podłączeniu do sieci LAN adres IP zostanie pobrany z lokalnego serwera DHCP (router). W większości przypadków adres IP nowo podłączonego urządzenia można znaleźć w ustawieniach DHCP na routerze.


Logowanie do urządzenia możliwe jest poprzez przeglądarkę internetową i następuje po wpisaniu adresu sieciowego w pasku przeglądarki oraz podaniu loginu i hasła. Domyślny login: admin ; hasło: alphaadmin


 • Zakładka: Main > Main Settings
 • Ustawienie: Mode > SIP
 • zatwierdzamy [SAVE]

 • zatwierdzamy [APPLY]

 • zakładka: SIP Configuration > Account / Call
 • Number (SIP ID)  (identyfikator z Safestar)
 • Server Domain (SIP): (serwer sip Safestar) [sip.safestar.pl:5161]
 • Registration Method: [Parallel]
 • Authentication User Name: (identyfikator z Safestar)
 • Authentication Password: (hasło urządzenia SIP z Safestar)
 • Register Interval: (300) czas w sekundach
 • Register Failure Interval: (60) czas w sekundach
 • Outband Proxy [optional]: [sip.safestar.pl] port: [5161]
 • Outband Transport: [UDP]
 • Enable Auto Answer: [v]
 • zatwierdzamy [SAVE]

Sprawdzamy konfigurację widoczną na liście.

Restartujemy urządzenie [REBOOT]


Po ponownym uruchomieniu urządzenia:

Zakładka: SIP Configuration > Time

Należy uruchomić serwer czasu:

 • Enable Network Time Protocol: [v]
 • NTP server: pool.ntp.org (lub inny serwer czasu)
 • Select Region: [Europe]
 • Select Zone: [Warsaw]
 • zatwierdzamy [SAVE]

Sugerujemy zmianę hasła żeby nie było możliwości logowania się na głośnik osób postronnych mogących w ten sposób pozyskać dane logowania urządzenia do systemu Safestar.

 • Zakładka: Station Administration > Change Password
 • User: (nazwa użytkownika) domyślnie [admin]
 • Old Password: (istniejące obecnie hasło do urządzenia) domyślnie [alphaadmin]
 • New Password: (nowe hasło do urządzenia) [w momencie pisania tej instrukcji maksymalna długość hasła to 10 znaków]
 • Confirm New Password: (powtórzenie nowego hasła do urządzenia)
 • zatwierdzamy [SAVE]