fbpx

Parametry RS232 stacji odbiorczych

Poniższe parametry portów są tylko przykładowe i często stosowane w wymienionych urządzeniach. Z uwagi na możliwość konfiguracji parametrów portów bezpośrednio w stacjach odbiorczych, podane poniżej parametry mogą odbiegać od skonfigurowanych w urządzeniu!

Pronal Proxy 700 (RS232) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [115200]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [none]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [none]

Satel STAM-1 (Karta Linii Tel.)(RS232) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [4800]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [even]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [none]

ESOM (Karta Linii Tel.)(RS232) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [4800]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [Even]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [none]

WaveCom Modem GSM (Komendy AT) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [115200]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [none]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [RTS/CTS]
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z [Flow Control] należy podczas inicjalizacji połączenia wysyłać do modem komendę wyłączającą Flow Control

Dyskam DGG16Z (RS232) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [9600]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [even]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [none]

Nokton Radio (RS232) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [57600]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [none]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [none]

Nokton Tel. (RS232) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [57600]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [none]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [none]

Satel LT1 AT (RS232) #

 • Baud rate (Szybkość Transmisji) > [19200]
 • Data bits (Bity Danych) > [8]
 • Stop bits (Bity Stopu) > [1]
 • Parity (Parzystość) > [none]
 • Flow control (Kontrola przepływu) > [none]
 • Urządzenie działa w Safestar tylko w konfiguracji z komendami AT (i tylko w trybie nasłuchu)