fbpx

Dodawanie urządzeń Satel

Konfiguracja urządzenia Satel GPRS-T2 #

UWAGA! Do konfiguracji urządzenia potrzebne będą informacje, które należy uzyskać od operatora karty SIM zainstalowanej w urządzeniu.

Uruchamiamy program GPRS-Soft w aktualnej wersji. W zakładce „Telefon GSM, Stacje monitorujące” wypełniamy:

 1. Pole Identyfikator GPRS-T2 można zostawić puste.
 2. Podajemy dane dla GPRS APN:
  • PIN – podajemy kod PIN karty SIM w nadajniku
  • Nr Centrum SMS: Zależny od operatora
  • GPRS APN: Internet (Zależny od operatora)
  • Użytkownik / Hasło: Zależne od operatora.
 3. Ustawienia sekcji Stacja monitorująca, należy wypełnić
  • Wybieramy transmisję „GPRS”
  • Nr telefonu (SMS) – opcjonalne, niewymagane pole
  • Adres stacji (GPRS),
  • Port stacji
  • Klucz stacji
  • Klucz GPRS
 4. Identyfikator obiektu – unikalna, czterocyfrowa liczba, którą otrzymaliśmy w systemie Safestar

UWAGA! Wartości do wpisania w pola Adres stacji GPRS, Port stacji, Klucz stacji, Klucz GPRS znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: https://app.safestar.pl/crm/manual-pdf/33.

Konfiguracja urządzenia Satel Integra (ETHM) #

Zakładkę „Stacje Monitorujące” wypełniamy następująco:

 1. Należy włączyć „Monitoring – ETHM-1” (jeżeli jest podłączony do centrali)
 2. W sekcji „Opcje” Zaznaczamy „Stacja 1 albo Stacja 2”
 3. Dla obu stacji format transmisji wybieramy:  „Contact ID”
 4. Adres serwera: (dane dostępne w systemie Safestar)
 5. Port: (dane dostępne w systemie Safestar)
 6. Klucz stacji: (dane dostępne w systemie Safestar)
 7. Klucz GPRS: (dane dostępne w systemie Safestar)
 8. Identyfikatory: 1-8 oraz Sys. (Identyfikator obiektu – unikalna, czterocyfrowa liczba, którą otrzymaliśmy w systemie Safestar)

UWAGA! Wartości do wpisania w pola Adres serwera, Port, Klucz stacji, Klucz GPRS znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: https://app.safestar.pl/crm/manual-pdf/33.

Przechodzimy do zakładki „Kody zdarzeń” i wypełniamy następująco:

 • „Stacja 1” 60min

Dodawanie urządzenia Satel do systemu Safestar #

Dodanie urządzenia do konta #

Po poprawnej konfiguracji urządzenia należy dodać je do systemu Safestar. Formularz dodawania urządzenia dostępny jest poprzez:

 • zakładkę Konto → Urządzenia, a następnie w lewym menu Dodaj urządzenie,
 • zakładkę Konto → Konta, wybór konta, do którego ma być dodane urządzenie i kliknięcie opcji Dodaj urządzenie 

Formularz uzupełniamy odpowiednio:

 • Konto – konto, do którego będzie należało urządzenie,
 • Typ urządzenia → Satel (ETHM, SMET)
 • Identyfikator – identyfikator urządzenia zaprogramowany w nadajniku,
 • Nazwa – nasza dowolna nazwa pod jaką urządzenie widnieje w systemie
 • Koncentrator – dla urządzeń Satel wybieramy koncentrator SMET DMSI (.53)
 • Obiekt – Podpinamy urządzenie pod obiekt, podajemy w tym celu nazwę obiektu
 • Karta SIM – nie trzeba podawać, można powiązać wcześniej wprowadzoną kartę SIM z urządzeniem (pole opcjonalne)

Dodanie profilu sygnałów do urządzenia #

Wchodzimy następnie w Konto > Urządzenia i wybieramy nasze urządzenie, następnie  przypisujemy profil urządzenia aby sygnały nadawane przez urządzenie były opisane. W oknie ustawień Urządzenia (opis w punkcie Edycja i konfiguracja urządzenia) przechodzimy do zakładki Sygnały gdzie należy uzupełnić konfigurację o profil sygnałów przycisk „Przypisz profil”.

WAŻNA INFORMACJA! Dodawanie PROFILU szczegółowo opisane jest w osobnej instrukcji.

Weryfikacja poprawności konfiguracji #

Tak skonfigurowane urządzenie powinno nadawać sygnały gdy wejdziemy w zakładkę 'Ostatnie Rekordy’, która znajduje się w: Konto > Urządzenia > Wybieramy nasze urządzenie > Ostatnie Rekordy