fbpx

Konfiguracja uprawnień użytkowników

Dodawanie użytkowników (loginów)  #

W celu dodania nowego użytkownika należy przejść do Konto -> Użytkownicy, a następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję Dodaj użytkownika

Następnie należy wypełnić formularz edycji użytkownika, podając odpowiednie dane: 

  • poziom dostępu – zależnie od uprawnień użytkownika  
  • imię i nazwisko – dane, które będą używane w systemie do czytelnego określenia użytkownika 
  • adres email – adres email jest jednocześnie loginem do systemu; zalecamy taki sposób zakładania użytkowników, ponieważ w przypadku utraty hasła bądź zablokowania konta (konto blokowane jest po 3 nieudanych próbach logowania) użytkownik będzie mógł samodzielnie przejść procedurę resetowania hasła za pomocą adresu email 
  • login – opcjonalny login tekstowy 
  • hasło – można ustalić hasło użytkownikowi w momencie kreowania konta, lub pozostawić to pole puste wtedy system wyśle użytkownikowi wiadomość email z linkiem aktywacyjnym, gdzie będzie mógł sam sobie ustalić hasło 
  • numery telefonów – warto uzupełnić przynajmniej jeden numer telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do autoryzacji 2 etapowej, z wykorzystaniem kodów SMS 
  • dozwolone adresy IP – można określić z jakiś adresów IP użytkownik będzie mógł się zalogować do systemu 

Po wprowadzeniu informacji w zakładce Dane podstawowe, należy jeszcze przypisać użytkownikowi przynajmniej jedną grupę obiektów. W przeciwnym razie użytkownik po zalogowaniu się do systemu nie będzie miał możliwości pracy z żadnymi obiektami w żadnym z modułów systemu, w tym również nie będzie widział żadnych alarmów na konsoli. Podział obiektów na grupy i przydzielanie odpowiednich uprawnień pozwala również na usprawnienie pracy na stacji monitorowania – np. można podzielić obiekty pomiędzy odpowiednich operatorów. W celu przypisania użytkownikowi uprawnień do grupy obiektów należy przejść do kolejnej zakładki i za pomocą przycisku Przypisz grupy obiektów nadać odpowiednie uprawnienia. Należy pamiętać o zatwierdzeniu formularza przyciskiem Dodaj/Zapisz

Poziomy dostępu #

W systemie Safestar administrator konta może założyć dowolną liczbę loginów dla swoich pracowników. Każdemu użytkownikowi można przypisać odpowiedni zestaw uprawnień za pomocą poziomów dostępów, których również można skonfigurować dowolną, potrzebną ilość. Domyślnie w momencie rejestracji system automatycznie tworzy dwa podstawowe poziomy dostępu Administrator i Operator. W każdym momencie można zmienić zestaw uprawnień dla roli bądź dodać kolejne w module Konto -> Poziomy dostępu. 

WAŻNA INFORMACJA! Konfiguracja poziomów dostępu została szczegółowo opisana w osobnej instrukcji.

Zasady bezpiecznego logowania  #

Warto pamiętać o zasadach bezpiecznego logowania. System Safestar zapewnia kilka mechanizmów, z których kilka jest wartych skonfigurowania. 

  • okresowa zmiana haseł – w konfiguracji konta, można ustawić częstotliwość z jaką użytkownicy będą musieli zmieniać hasła do systemu 
  • dwuetapowe logowanie z użyciem kodów SMS – w zakładce Ustawienia użytkownika w menu w prawym górnym rogu, każdy użytkownik może włączyć sobie autoryzację dwuetapową. W zależności od wybranej opcji system przy logowaniu będzie prosił o token, wysyłany za pomocą wiadomości SMS. Gwarantuje to najwyższy stopień bezpieczeństwa konta i skutecznie uniemożliwia zalogowanie się nieupoważnionym osobom za pomocą loginu.