fbpx

Tworzenie widoków wideo

Trendy w ochronie wideo #

Aktualne tendencje w ochronie wideo sprowadzają się do trzech głównych zakresów takiej usługi:

  1. Wyświetlanie na monitorze lub zestawie monitorów obrazów z kilkudziesięciu lub kilkuset kamer i obserwacji tychże przez operatora.
  2. Wykonywania planowych wideo obchodów w zadanych okresach, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań w chronionych obiektach.
  3. Obserwacja doraźna przy zdarzeniu alarmowym – generowanym zarówno przez analitykę wideo jak również współpracę z innymi systemami (ochrona obwodowa barierami, czujki ruchu itp.). W ten punkt wchodzi także odtwarzanie nagrań z momentu zdarzenia i kilku sekund przed (tzw. prealarm).

Jak wiemy z wielu opracowań działania opisane w pkt. nr 1 są raczej działaniami mało skutecznymi i w pracy agencji ochrony w Polsce niekoniecznie się sprawdzającymi. To specyficzne zastosowania używane np. w monitoringu miejskim gdzie pracodawca może sobie pozwolić na częste zmiany pracowników i nie są oni obciążeni dodatkowymi obowiązkami (np. odbieraniem telefonów od klientów czy obsługą innych zdarzeń alarmowych). Problemy te opisane zostały także w branżowych źródłach już wiele lat temu: np.: Selekcja operatorów monitoringu wizyjnego.

Dlatego też w praktyce agencji ochrony, wyświetlanie obrazu z wielu kamer jednocześnie, wychodzi z użycia jako niezbyt skuteczna forma ochrony.

Czy zawsze więcej znaczy lepiej? #

Często spotykamy się z pytaniem, czy nie można zrobić widoku większego – 16-25-36 lub więcej kamer. Uważamy, że tworzenie i wyświetlanie większej ilości kamer jednocześnie, zarówno ze względów operacyjnych, jak i możliwości dostrzeżenia szczegółów, jest niecelowe. W związku z tym system Safestar umożliwia jednoczesny podgląd maksymalnie do 9 kamer w ramach tzw. widoków, używanych przy wykonywaniu usługi wideo obchodów [pkt. 2 powyższego wykazu].

Bazując na doświadczeniu naszym oraz naszych Klientów uważamy, że im mniej kamer na jednoczesnym podglądzie tym większa będzie skuteczność pracy operatora w wideo obchodzie. Związane jest to z kilkoma czynnikami.

1. Wielkość obrazu z kamery #

Pierwszym czynnikiem jest wielkość obrazu z kamery widzianego przez operatora. Oczywistą rzeczą jest to, że operator będzie widzieć więcej szczegółów, jeśli będzie miał jeden duży obraz.

2. Przepustowość łącza #

Kolejnym ważnym, a często niedocenianym, jest aspekt czysto techniczny – mianowicie przepustowość łącza i jakość routera używanego w chronionym obiekcie. Często do dostępu do obiektu wykorzystuje się łączność GSM (LTE), gdzie niestety prędkości wysyłania są bardzo zmienne i zależą od pory dnia, odległości i obciążenia nadajnika operatora itp. W związku z powyższym, tworząc widoki należy wziąć pod uwagę to że przy jednoczesnym wyświetlaniu 4 lub 9 kamer potrzebna przepustowość łącza (po stronie UPLOAD) będzie odpowiednio 4 lub 9 razy większa.
Do tego dochodzi często niezbyt wysoka jakość routerów używanych w takich systemach – nie są one przeznaczone do pracy ciągłej przepuszczającej duży ruch sieciowy jednocześnie. Do pomiaru prędkości łącza po stronie klienta rekomendujemy użycie narzędzia Speedtest. Po wykonaniu pomiaru uzyskamy dwa parametry Download i Upload.. należy je zapamiętać ponieważ będą one przydatne przy kolejnym kroku.

3. Rozdzielczość oraz ilość klatek na sekundę #

Następnym parametrem mającym wpływ na skuteczność przesyłania obrazu są jego parametry – konkretnie jest to rozdzielczość oraz ilość klatek na sekundę. Należy tu pamiętać o jednej istotnej rzeczy, która przy obsłudze wideo obchodów ma kluczowe znaczenie – operator w trakcie podglądu powinien mieć możliwość szybkiej oceny czy w obrazie znajduje się intruz bądź został z usunięty jakiś pilnowany przedmiot. Najczęściej nie są ważne szczegóły obrazu typu kolor oczu bo wystarczy rozpoznać kolor auta lub kurtki. Nie jest więc absolutnie konieczne przesyłanie obrazu bardzo wysokiej rozdzielczości (powyżej FullHD) lub w dużej liczbie FPS (powyżej 6-9).

Dla ułatwienia Państwu sprawdzenia jakie ustawienia będą optymalne można wykorzystać stworzone przez naszą firmę narzędzie, dostępne tutaj: Kalkulator łącza Po przeprowadzeniu pomiarów prędkości narzędziem speedtest.net wpisujemy w kalkulator otrzymane wartości i na tej podstawie możemy oszacować jakie parametry kamer i widoków możemy bezpiecznie ustawić, np. dla łącza 10 Mbps i kamer full hd widok 9 kamerowy przy 6 fps będzie nieodpowiedni ponieważ łącze będzie za słabe.


Możemy za to bez problemu przy takich parametrach łącza użyć widoku 4 kamerowego:

lub zmienić ilość FPS na mniejszą:

4. Wydajność łącza oraz komputera po stronie SMA #

Ostatnim parametrem jaki musimy wziąć pod uwagę jest wydajność łącza oraz komputera po stronie SMA. O ile aktualnie prędkości łącza internetowe nie jest dużym problemem, tak często sprzęt komputerowy nie jest odpowiedni. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na kartę graficzną używaną w takich komputerach. Często są to komputery typowo biurowe, a chcielibyśmy na nich wyświetlić wiele strumieni wideo i sprzęt nie ma odpowiednich parametrów, jeśli w komputerze jest zewnętrzna karta graficzna, to należy włączyć w przeglądarce akcelerację sprzętową:

Podsumowanie #

Podsumowując – rekomendowane bezpieczne parametry widoków dla potrzeb wideo obchodów:

  • widok maks. 4 kamery (dla większej dokładności 1 kamera na widok)
  • rozdzielczość pomiędzy 720×576 a FullHd
  • FPS – maks. 6-9