fbpx

Safestar AI – Konfiguracja, Uruchomienie

W celu uruchomienia funkcjonalności Safestar AI w pierwszym kroku należy skontaktować się z naszym biurem w celu sformalizowania działania AI na Państwa koncie.

Po otrzymaniu informacji o włączeniu funkcjonalności na koncie należy wykonać następujące kroki:

Z menu Konto > Konta wybieramy Państwa konto, wchodzimy w informacje o nim i po prawej stronie wybieramy “Edycja konta”, przechodzimy do zakładki “Konfiguracja” i tam znajdujemy sekcję “Konfiguracja analityki Safestar AI”:

Ustawiamy  miesięczny limit zapytań oraz zaznaczamy zgodę na analizę klatek wideo przez AI, po czym zapisujemy na dole przyciskiem “Zapisz”

W edycji obiektu w którym chcemy wykorzystać algorytmy AI do wykonywania sprawdzenia kamer wchodzimy w zakładkę “Wideo” (tam gdzie ustawiamy prealarmy) i przy edycji konkretnego strumienia powinny pokazać nam się następujące opcje:

Gdzie: 1 – zaznaczamy że ma pracować analityka, 2 – interwał w jakim ma być wykonywanie sprawdzenie (domyślnie co 30 minut), w podpowiedzi mamy szacowaną ilość zapytań do AI miesięcznie, 3 – wybieramy urządzenie z jakiego pojawiać będą się sygnały z Safestar AI w kontekście obiektu. Przy pierwszym użyciu w danym obiekcie należy wybrać opcję utworzenia nowego urządzenia, w kolejnych będzie to już urządzenie istniejące.

Do urządzenia domyślnie zostanie przypięty profil systemowy “Safestar AI” jednak zalecamy stworzenie własnej kopii tego profilu i ustawienie zdarzeń zgodnie z własnymi preferencjami. Zasady tworzenia własnego profilu i przypisywanie go jako domyślnego do typu urządzenia są takie same jak dla wszystkich urządzeń sygnałowych w Safestar.

Działanie analityki wskazywane jest za pomocą ikony widocznej w górnej części konsoli po prawej stronie, jeśli AI aktualnie przetwarza jakieś strumienie to gwiazdki będą większe

najechanie na tą ikonę spowoduje rozwinięcie podglądu działania – widzimy ostatnich 10 procesów, wraz z czasem ich zadziałania oraz nazwą strumienia którego przetwarzanie dotyczy.