fbpx

Hikvision > Konfiguracja i Dodawanie Central alarmowych AX PRO

UWAGA! Szczegółowe informacje o rodzajach identyfikatorów i koncentratorach, oraz dane potrzebne do poprawnego skonfigurowania nadajnika znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: Safestar

 • Poniżej znajduje się film opisujący proces konfiguracji centrali alarmowej Hikvision AX Pro
 • Podział filmu na sekcje:
  • 01:50 min. > Przywitanie
  • 03:35 min. > Skrótowe omówienie (Safestar)
  • 04:50 min. > Omówienie Centrali (Hikvision AX Pro)
  • 16:30 min. > Konfiguracja ustawień Sieciowych: / Ethernet / WiFi / SIM (Hikvision AX Pro)
  • 19:00 min. > Konfiguracja Powiadomień (rozdaje sygnałów) (Hikvision AX Pro)
  • 28:00 min. > Konfiguracja obiektu i urządzenia w Safestar
  • 35:00 min. > Konfiguracja komunikacji do (Safestar) w (Hikvision AX Pro)
 • Istotne do komunikacji centrali z Safestar dane:
 • Domena > dev01.safestar.pl
 • Port TCP > 20137
 • Koncentrator > HIK SIA
 • Identyfikator urządzenia w Safestar oraz w centrali > Adres MAC centrali, pisany bez „:” (dwukropków) (dziesięć znaków: 0-9 i A-F)
 • Profil Sygnałowy w Safestar: profil własny na podstawie „Standard SIA”
 • Typ urządzenia w Safestar > „Hikvision – Alarm”