fbpx

Teltonika > Dodawanie nadajników GPS

Konfiguracja urządzenia #

W urządzeniu należy wprowadzić adres IP i port serwera odbiorczego systemu Safestar. Można to zrobić podłączając urządzenie do komputera i uruchamiając na nim konfigurator (do ściągnięcia ze strony producenta: http://avl1.teltonika.lt/DOWNLOADS/).

UWAGA! Szczegółowe informacje o rodzajach identyfikatorów i koncentratorach, oraz dane potrzebne do poprawnego skonfigurowania nadajnika znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: Safestar

Pozostałe parametry, tj. rodzaj i ilość przesyłanych danych może być dowolnie konfigurowana i zapisywana w urządzeniu.

Do instrukcji dołączony jest przykładowy plik konfiguracyjny, zawierający podstawowe parametry niezbędne do integracji z systemem Safestar

Dodanie urządzenia do systemu #

Na przykładzie Teltoniki FM4200

Po poprawnej konfiguracji urządzenia należy dodać je do systemu Safestar. Formularz dodawania urządzenia dostępny jest poprzez:

 • zakładkę Konto → Urządzenia, a następnie w lewym menu Dodaj urządzenie,
 • zakładkę Konto → Konta, wybór konta, do którego ma być dodane urządzenie i kliknięcie opcji Dodaj urządzenie

Formularz uzupełniamy odpowiednio:

 • Konto – konto, do którego będzie należało urządzenie,
 • Profil – w pierwszej kolejności należy wybrać Typ urządzeniaTeltonika FM4200, a następnie odpowiedni Profil urządzeniaTeltonika FM4200 (profil systemowy powinien zaznaczyć się automatycznie); po wybraniu profilu powinny zostać wczytane zdefiniowane sygnały,
 • Identyfikator – należy wprowadzić numer IMEI urządzenia,
 • Karta SIM – można powiązać wcześniej wprowadzoną kartę SIM z urządzeniem (pole opcjonalne)

W formularzu dodawania urządzenia istnieje możliwość edycji sygnałów oraz obsługiwanych wejść urządzenia. Sekcja podzielona jest na dwie części:

 • konfiguracja braku testów oraz braku sygnału GPS,
 • konfiguracja wejść urządzenia.

Konfiguracja braku testów oraz braku sygnału GPS #

W części dot. braku testu istnieje możliwość ustawienia:

 • okresu testów (w minutach),
 • nazwy zdarzenia braku testu,
 • rodzaju zdarzenia (alertu), jakie będzie generowane.

W części dot. braku sygnału GPS istnieje możliwość ustawienia:

 • okresu testowania sprawdzania sygnału GPS (w minutach),
 • nazwy zdarzenia braku sygnału GPS,
 • rodzaju zdarzenia (alertu), jakie będzie generowane.

Konfiguracja wejść urządzenia #

W drugiej części konfiguracji sygnałów istnieje możliwość skonfigurowania wejść urządzenia pod kątem ich wykorzystania w systemie Safestar.

Po zakończeniu wprowadzania danych należy kliknąć przycisk Dodaj. Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, na liście urządzeń powinno pojawić się wprowadzone urządzenie. W celu weryfikacji, czy urządzenie zaczęło poprawnie nadawać dane do systemu Safestar, należy wejść w podgląd danych z urządzenia. Jeśli urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane, na liście powinny być widoczne nowe sygnały (uwaga: co jakiś czas trzeba odświeżyć stronę).

Dodanie obiektu #

Kolejnym krokiem jest dodanie obiektu. W tym celu należy przejść do formularza dodawania obiektu. Formularz dostępny jest poprzez:

 • zakładkę Konto → Obiekty, a następnie w lewym menu Dodaj obiekt,
 • zakładkę Konto → Konta, wybór konta, do którego ma być dodane urządzenie i kliknięcie opcji Dodaj obiekt

Należy wybrać zakładkę Dane podstawowe (zakładka domyślna) i uzupełnić odpowiednio:

 • Konto – konto, do którego będzie należało urządzenie,
 • Nazwa obiektu,
 • Identyfikator obiektu – dodatkowy identyfikator obiektu (pole nieobowiązkowe),
 • Grupy obiektów – należy wybrać grupy, do których będzie należał obiekt (pole nieobowiązkowe),
 • Urządzenia – należy powiązać wcześniej wprowadzone urządzenie z obiektem.