fbpx

Sterowanie SMS

Używanie SMS do sterowania w formie wyjścia #

Żeby była możliwość sterowania poprzez wyjścia SMS do urządzenia powinna być dopisana karta SIM „Menu Konto -> Karty SIM” .:

Po dodaniu karty SIM do urządzenia, przechodzimy do zakładki „Sterowanie” i dodajemy takie wyjście przyciskiem „Dodaj wyjście SMS”

Uzupełniamy odpowiednie pola – nazwę wyjścia, treści wysyłanych SMSów dla stanu wysokiego, niskiego oraz określamy czy wyjście ma być widoczne dla operatora w konsoli

Można skonfigurować kilka wyjść SMS. Jeśli zaznaczymy „Pokazuj operatorowi w konsoli” na zakładce „WE/WY” będziemy widzieć stworzone przez nas wyjście:

Ten rodzaj wyjścia może być używany np. do restartu urządzeń, wysyłania sygnałów sterujących np. światłem w wieżach itp.

Sterowanie uzbrojeniem strefy poprzez SMS #

Żeby było możliwe sterowanie uzbrojeniem strefy należy po pierwsze dodać wyjście SMS. Następnie w edycji obiektu dodajemy strefę, którą zamierzamy sterować. Po dodaniu strefy:

  • Określamy sygnały, które zmieniają stan strefy w odpowiednich oknach (Patrz [1] na poniższych zrzutach).
  • W oknie oznaczonym [2] wybieramy stworzone dla potrzeb sterowania wyjście.

Zdarzenia ContactID, SIA

UWAGA! Dla zdarzeń ContactID oraz SIA NIE PRZYPISUJEMY wszystkich sygnałów uzbrojenia rozbrojenia – wystarczy wpisanie numeru strefy!

Nadajniki przesyłające sygnały w innych formatach

Po przypisaniu sygnałów należy sprawdzić czy są prawidłowo przypisane i interpretowane przez system, można to zobaczyć w konsoli w zakładce „Strefy” – przy opisie strefy powinna być data i godzina ostatniej zmiany stanu:

Po ustawieniu strefy będzie możliwe sterowanie jej stanem przez operatora (w zależności od ustawionej „widoczności” wyjścia w konfiguracji) lub poprzez aplikację SafestarGo:

WAŻNA INFORMACJA! Prosimy pamiętać, że wysłanie SMS może wiązać się z naliczeniem opłat wg cennika. W przypadku potrzeby wysyłania większej ilości SMSów tą metodą możliwe jest użycie do tego modemu z Waszą kartą SIM.