fbpx

Eldes > Konfiguracja urządzeń

Poniższa skrócona instrukcja opisuje sposób konfiguracji central alarmowych Eldes (Pitbull Alarm oraz ESIM384) tak aby mogły wysyłać raporty o zdarzeniach do platformy Safestar.

Do konfiguracji central Eldes służy program Eldes Utlility. Ustawienia związane z raportowaniem dla central Pitbull Alarm oraz ESIM384 wyglądają w programie prawie identycznie i znajdują się w sekcji „CMS”. Po nawiązaniu połączenia z centralą (zdalnie lub przez przewód USB) należy przejść do sekcji „CMS”, a następnie włączyć tryb raportowania:

Po włączeniu trybu raportowania, należy dodać podstawowy kanał komunikacji (maksymalnie można utworzyć cztery kanały):

Po kliknięciu „Dodaj podstawowy” pojawi się okno ustawień raportowania, w którym należy wpisać następujące parametry:

  1. Kanał komunikacji – należy tu wybrać „Serwer IP #1 (GPRS)”, natomiast w przypadku centrali ESIM384 bez karty SIM, wyposażonej w moduł ethernetowy ELAN3, należy wybrać „Serwer IP #1 (ELAN3).
  2. Główne konto – należy tu wpisać identyfikator obiektu (otrzymany od Safestar).
  3. Przełączyć suwak synchronizacji identyfikatora obiektu na pozycję „on”.
  4. Serwer IP – należy tu wpisać adres IP serwera odbiorczego  systemu Safestar.
  5. Port serwera – należy tu wpisać port serwera odbiorczego  systemu Safestar.

Następnie należy przesunąć w dół pasek okna lub przewinąć go kółkiem myszy i wpisać dalsze ustawienia:

  1. Protokół IP – zazwyczaj wybiera się tu protokół TCP.
  2. Protokół – należy tu wybrać „Protokół SIA IP”.
  3. Ustawienia GPRS/DNS – należy tu wpisać nazwę punktu dostępowego APN oraz nazwę użytkownika i hasło APN, dane te otrzymujemy od operatora sieci GSM, którego karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Po wpisaniu powyższych danych należy jeszcze kliknąć przycisk „Zapisz ustawienia”, aby przesłać wpisane parametry do centrali.

Po zapisaniu ustawień do centrali powinna ona rozpocząć przesyłanie zdarzeń do systemu Safestar. Aby sprawdzić, czy komunikacja przebiega prawidłowo, po wywołaniu kilku zdarzeń (uzbrojenie, rozbrojenie, alarm) należy kliknąć „Log zdarzeń CID”.

Po otwarciu logu zdarzeń raportowania, poszczególne zdarzenia powinny być widoczne wraz z opisem „WYSŁANE”.

Ostatnią rzeczą, jaką można zrobić, jest ustawienie częstotliwości testów okresowych. Fabrycznie centrala wysyła raport testowy raz na dobę, dobrze jest zmienić to ustawienie tak, aby wysyłała go np. co godzinę. Aby to zrobić, należy wejść do sekcji „System” a następnie „Czasy”, gdzie możemy ustawić dowolny odstęp pomiędzy raportami testowymi (minimum 5 minut, maksimum 125 dni).