fbpx

Alerty – Wyjazd / Wyjazd ze strefy (GPS)

Celem stworzenia alertu wjazdu lub wyjazdu ze strefy, może być potrzeba poinformowania klienta końcowego, operatora stacji monitorowania, lub dowolnej innej osoby, na pomocą email, sms, oraz komunikatu na konsoli systemu, o pojawieniu się lub opuszczeniu, urządzenia GPS z wyznaczonego obszaru.

Można w ten sposób zautomatyzować kontrolę nad niepożądaną zmianą lokalizacji pojazdów, urządzeń personalnych typu ActiveTrack, lub innych kompatybilnych urządzeń GPS z systemem safestar.

Konfiguracja strefy #

Aby skonfigurować alert wjazdu/wyjazdu ze strefy należy wcześniej utworzyć strefę. Dodawanie nowych stref dostępne jest w menu bocznym w zakładce Mapa:

Aby dodać strefę należy:

 1. Zakładka mapy
 2. Menu boczne, zakładka strefy (lista stref)
 3. Dodawanie strefy

Formularz dodawania strefy wypełniamy następująco:

 1. Pasek edycji obszaru strefy, służy do zaznaczenia na mapie obszaru.
 2. Zaznaczony obszar
 3. Konto do którego przypisane są obiekty lub grupy obiektów.
 4. Nazwa strefy (ważne przy późniejszym wyszukiwaniu)
 5. /6. Obiekt lub grupa obiektów którego będzie dotyczyła strefa. (Nie należy korzystać  równocześnie z pól 5 i 6)

Dodawanie alertu #

Następnie można skonfigurować alert powiązany z utworzona strefą. Dodawanie alertów dostępne jest w prawym górnym rogu ekranu co pokazano na rysunku poniżej.

Aby dodać alert należy:

 1. Kliknąć w Dzwonek
 2. Nowy Alert

Formularz dodawania alertu należy wypełnić następująco:

 1. Nazwa Alertu: Nazwa opisująca działanie alertu (do późniejszego wyszukiwania na liście)
 2. Konto – Wybór konta lub subkonta do którego należy obiekt lub grupa obiektów obejmująca działanie alertu.
 3. Rodzaj alertu “GPS”
 4. publiczny widzą inni użytkownicy systemu uprawnieni do konfiguracji alertów)
 5. prywatny widzi tylko osoba która zakłada alert
 6. Obiekt lub grupa obiektów którego będzie dotyczył alert. (Nie korzystać z obu pól równocześnie 4.1 i 4.2)
 7. Do prawidłowego działania alertu, obiekt wymaga przypisanego urządzenia wysyłającego pozycję GPS!
 8. Jeżeli informacja ma zostać wysłana do klienta

można ustawić odpowiednie adres email lub numer telefonu.

przy zaznaczeniu “do określonych na obiekcie osób kontaktowych” informacje będą wysyłane do wszystkich którzy w wybranych wcześniej obiektach mają zaznaczone powiadomienia.

5.6. Istnieje możliwość utworzenia harmonogramu godzin w których wiadomości będą wysyłane.

 1. Generowanie zdarzenia o określonym statusie które może pokazać się w konsoli, historii obiektu, itd. (typ zdarzenia i priorytet)
 2. System może pobrać nagranie wideo z momentu wywołania zdarzenia, z urządzenia wideo przypisanego do tego obiektu.
 3. W momencie wywołania zdarzenia system może zmienić stan wejścia jeżeli obiekt ma przypisane urządzenie którym można sterować.
 1. KONFIGURACJA ALERTU
  1. WARUNEK

dowolny – jeżeli dowolny z zaznaczonych warunków zostanie spełniony, alert zostanie wygenerowany

wszystkie – jeżeli wszystkie z zaznaczonych warunków zostaną spełnione, alert zostanie wygenerowany

 1. WARUNKI

2.10 – wjazd do strefy

2.11 – wyjazd ze strefy

Wybieramy wcześniej stworzone strefy dla których ma zostać wygenerowany alert w przypadku wjazdu 2.10 lub wyjazdu 2.11 ze stref