fbpx

EBS > Konfiguracja central alarmowych

Table of Contents

UWAGA! Szczegółowe informacje o rodzajach identyfikatorów i koncentratorach, oraz dane potrzebne do poprawnego skonfigurowania nadajnika znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: Safestar

WAŻNA INFORMACJA! Jeżeli korzystasz z własnego serwera EBS OSM i koncentratora, przed konfiguracją urządzenia należy skontaktować się z administratorem systemu i uzyskać od niego prawidłowe parametry do komunikacji z serwerem systemu Safestar.

Centrale #

 • Calisto (CPX200, CPX220, CPX230)
 • AVA PRO (CPX300)
 • Tryb pracy urządzenia: GPRS / LTE
 • Okres testu GPRS: „300 s”
 • Parametry punktu dostępowego:
  • APN, ID, Hasło (zależne od operatora sieci komórkowej, karty SIM wykorzystanej w urządzeniu!)
  • DNS (popularne serwery DNS > CloudFlare 1.1.1.1 lub Google 8.8.8.8
 • Parametry serwera podstawowego:
  • Adres IP: (dev01.safestar.pl)
  • Port serwera: (ogólne porty dla OSM EBS dostępne są w Safestar pod adresem)