fbpx

Statusu uzbrojenia/rozbrojenia obiektu w konsoli alarmowej oraz w Safestar Go (ikona kłódki)

W Konsoli #

Na konsoli alarmowej oraz liście obiektów w SGo pokazują się wskaźniki obrazujące stan uzbrojenia obiektu. Są one pokazywane w postaci ikony kłódki:

W aplikacji Safestar Go #

Lub słownie w aplikacji Safestar Go:

Dwie możliwości uzyskania stanu uzbrojenia obiektu: #

  • W obiekcie są zdefiniowane strefy systemu alarmowego
  • W obiekcie nie ma zdefiniowanych stref
W obiekcie są zdefiniowane strefy systemu alarmowego #

Przy edycji strefy należy zaznaczyć pole “stan strefy wpływa na stan uzbrojenia obiektu”

Po zaznaczeniu na liście stref zaznaczona opcja będzie widoczna obok pola ID:

Jeśli mamy w obiekcie więcej stref to “stan uzbrojenia obiektu” będzie sumą wszystkich zaznaczonych stref, czyli dopiero jak wszystkie zaznaczone strefy będą uzbrojone to “stan uzbrojenia obiektu” ustawi się na uzbrojony, jeśli jakakolwiek ze stref oznaczonych jako “wpływająca na stan uzbrojenia” będzie rozbrojona to “stan uzbrojenia obiektu” będzie rozbrojony. Poniżej listy stref widać jaki jest aktualny stan.

W obiekcie nie ma zdefiniowanych stref #

Jeśli w obiekcie nie mamy zdefiniowanych stref to  “stan uzbrojenia obiektu” będzie ustawiany na podstawie definicji pobranej z profilu urządzenia podłączonego do obiektu, przykładowo dla Contact ID definicje będą wyglądać następująco:

UWAGA !! Stworzenie strefy w obiekcie powoduje automatycznie że “stan uzbrojenia obiektu” pokazywany będzie wg punktu 1.