fbpx

Satel > Konfiguracja urządzeń (Koncentratory SIA)

Konfiguracja urządzenia Satel Integra #

Dotyczy: Moduł ETHM-1 lub INT-GSM (komunikacja SIA IP)

UWAGA! Instrukcja nie zawiera opisu konfiguracji modułów ETHM-1 i INT-GSM oraz centrali alarmowej. Opis poświęcony jest komunikacji ze stacją monitorowania. Pozostałe ustawienia i parametry można znaleźć w instrukcji producenta zamieszczonej na stronie https://support.satel.pl/

 • Aplikacji Satel DLOADX
 • Zakładka Monitorowanie
Widok 1 – Satel Integra

 • Stacje Monitorujące
 • Należy włączyć „Monitorowanie – ETHM-1” lub „Monitorowanie – GPRS” (Zależne od podłączonego do urządzenia modułu ETHM-1 lub INT-GSM)
 • Przycisk – „Zaawansowane” > „Opcje SIA” (S1 i S2) zaznaczyć:
  • Identyfikator 6-znakowy
  • Wysyłaj nazwę źródła zdarzenia
  • Wysyłaj nazwę zdarzenia
 • W sekcji „Opcje” Zaznaczyć „Stacja 1 albo Stacja 2”
 • W sekcji „Stacja Monitorująca” wybrać „Format transmisji„:  „SIA (wszystkie kody)”
 • W sekcji „ETHM/GPRS” wybrać:
  • „Adres serwera” (Zależny od Koncentratora SIA, konta klienta Safestar) (wybierając domenę należy pamiętać o uzupełnieniu adresu serwera DNS w urządzeniu)
  • „Port” (Zależny od Koncentratora SIA, konta klienta Safestar)
  • „Format IP” „SIA-IP”
  • „Protokół” „TCP”
 • W sekcji „Identyfikatory” 1-8 oraz Sys. (Identyfikator urządzenia – unikalny dla każdego urządzenia podłączanego do systemy Safestar, czteroznakowy, który tworzony jest w systemie Safestar przy dodawaniu nowego urządzenia [cztery znaki po dwóch pierwszych prefiksu!) (możliwe znaki to: 0-9 oraz A-F)
 • „Prefiks SIA” (dwuznakowy kod początkowy z systemu Safestar) (możliwe znaki to: 0-9 oraz A-F)
Widok 2 – Satel Integra
Widok 2a – Satel Integra

 • Kody Zdarzeń
 • Zakładka „Systemowe i pozostałe ”
  • Sekcja „Transmisje testowe”
  • Stacja 1 > 1 godzin. 0 minut. (tylko sugestia)
Widok 3 – Satel Integra

Konfiguracja urządzenia Satel Perfecta #

UWAGA! Opis poświęcony jest komunikacji ze stacją monitorowania i nie zawiera konfiguracji centrali alarmowej. Pozostałe ustawienia i parametry można znaleźć w instrukcji producenta zamieszczonej na stronie https://support.satel.pl/


 • Aplikacja Satel PERFECTA Soft
 • Zakładka „FUNKCJE” > „Monitorowanie”
 • Zaznaczyć „MONITOROWANIE” > [v]
 • Wybrać „Format monitorowania” > „SIA – wszystkie kody”
 • Wpisać „Identyfikator centrali” > (Identyfikator urządzenia – unikalny dla każdego urządzenia podłączanego do systemy Safestar, sześcioznakowy identyfikator, który tworzony jest w systemie Safestar przy dodawaniu nowego urządzenia [dwa znaki prefiksu oraz cztery identyfikujące urządzenie) (możliwe znaki to: 0-9 oraz A-F)
 • Wybrać „Format i protokół IP” > „SIA-IP”
 • Wpisać „Adres stacji monitorującej” > (Zależny od Koncentratora SIA, konta klienta Safestar) (wybierając domenę należy pamiętać o uzupełnieniu adresu serwera DNS w urządzeniu)
 • Wybrać „Port” >  (Zależny od Koncentratora SIA, konta klienta Safestar)
 • Zaznaczyć „Priorytet monitorowania” > (w zależności z której karty SIM korzysta centrala)
 • Ustawić „TRANSMISJA TESTOWA” > sugerowany czas 1 godzina.
 • Włączyć „Transmisja testowa niezależna od zdarzeń” > [v]

Widok 1 – Satel Perfecta

„WYBÓR ZDARZEŃ” w przypadku użycia formatu „SIA – Wybrane kody” bardzo istotną kwestią jest wybór zdarzeń, które centrala będzie wysyłała do centrum monitorowania i należy je zaznaczyć.

Widok 2 – Satel Perfecta