fbpx

RISCO > LightSYS 2 > Konfiguracja monitorowania SIA

 • Konfiguracja monitorowania do Safestar
 • Komunikacja > Stacja Monitorowania
 • Połączenia
  • SM 1
   • TYP: SIA IP
   • Kanał: (wybrać kanał którym maja być wysyłane sygnały do Safestar)
   • Konto (6 znaków [0-9 A-F] wygenerowany przy dodawaniu urządzenia w Safestar)
   • Adres IP: domena lub adres IP Safestar (Link do instrukcji)
   • Port: port TCP koncentratora SIA w Safestar (Link do instrukcji)
 • Parametry
  • SM1 SIA IP klucz szyfrujący: (same zera do końca)
 • Format komunikacji
  • Format: SIA
 • Test okresowy
  • Powtarzanie: Co 1 godzina

Koncentrator w Safestar: (koncentrator SIA dedykowany dla indywidualnego konta klienta Safestar)

Typ nadajnika w Safestar: @nadajnik stacjonarny