fbpx

Loxone – SIA DC-09

SIA to protokół komunikacyjny używany do komunikacji z centrami komunikacji alarmowej. Istnieje kilka rzeczy, które są niezbędne do pomyślnej konfiguracji komunikacji. Niniejszy dokument poprowadzi i pomoże w pomyślnym skonfigurowaniu tej komunikacji. Po pierwsze, ważne jest, aby wiedzieć, z którą firmą konfigurujesz komunikację. Tam należy wykupić subskrypcję i poprosić o stos komunikacyjny. Do wszystkich konfiguracji potrzebne są następujące informacje z centrum komunikacji alarmowej:

 • Format danych (SIA DC-04 lub Contact ID DC-05)
 • Adres serwera i port TCP
 • Adres serwera zapasowego i port TCP
 • Klucz
 • Konto
 • Prefiks konta
 • Numer odbiorcy
 • Cykl odpytywania i limit czasu serwera
 • Lista stref i zdarzeń.

Format danych

Główna różnica między SIA DC-04 i Contact ID DC-05 polega na tym, że SIA DC-04 obsługuje dodawanie tekstu do komunikacji, podczas gdy Contact ID DC-05 tylko obsługuje tylko komunikację zdarzeń i stref do centrum komunikacji alarmowej. Należy o tym wiedzieć, ponieważ jest to ważna część konfiguracji komunikacji w Loxone Config. Sugerujemy użycie SIA DC-04, ponieważ można dodać tekst, aby zapewnić operatorowi dodatkowe informacje.

Adres serwera i port TCP, adres serwera zapasowego i port TCP

Jest to miejsce, do którego zostaną wysłane informacje. Upewnij się, że używasz 2 różnych serwerów. Ważne jest również sprawdzenie, czy używane porty TCP są otwarte w sieci. Jeśli nie, skonfiguruj przekierowanie portów dla tych portów.

Klucz i konto

W ten sposób Miniserver może zalogować się do serwerów.

Prefiks konta

Niektóre firmy mogą zdecydować się na dodanie dodatkowej miary bezpieczeństwa poprzez dodanie Prefiksu Konta. Jest to kod HEX, który należy również dodać w Loxone Config. Jeśli nie ma prefiksu konta, należy umieścić 0 w komórce.

Numer odbiorcy

Jest to również wartość szesnastkowa, którą może podać firma. Jeśli nie zostanie użyta, komórka ta może pozostać pusta.

Cykl odpytywania i limit czasu serwera

Są to informacje, o które można poprosić firmę alarmową lub wprowadzić je samodzielnie. Upewnij się, że wybrałeś czas cykli odpytywania zgodnie z prędkością sieci i odległości od serwerów centrali alarmowej. Jeśli ustawisz zbyt krótki czas, otrzymasz komunikat o błędzie informujący, że serwer jest nieosiągalny. Upewnij się, czy dla zapasowego cyklu odpytywania należy ustawić dłuższy czas.

Lista stref i zdarzeń

Komunikacja SIA ma określoną konfigurację sposobu przekazywania informacji do firmy alarmowej. Jeśli nie zastosujesz się do tej konfiguracji, firma alarmowa nie otrzyma poprawnie informacji i nie będzie mogła nic zrobić z tym, co wysyłasz. Konfiguracja jest oparta na wzorcach działań, które mają miejsce przy użyciu informacji o zdarzeniach i strefach; określony operator otrzyma powiadomienie na swoim ekranie i podejmie odpowiednie działania, np.

 • uruchomiony zostanie alarm pożarowy: klient zostanie wezwany, jeśli nie zostanie udzielona żadna odpowiedź, wezwana zostanie straż pożarna
 • w przypadku wyzwolenia alarmu włamaniowego: klient zostanie wezwany, a agent firmy alarmowej zostanie wysłany na miejsce, jeśli klient nie poda prawidłowego klucza, zostanie wezwana policja.

Wzorce działań są tworzone automatycznie na podstawie informacji o ZDARZENIU i STREFIE. Jeśli nie ma tego w komunikacie, SIA nie będzie działać. Bardzo ważne jest, aby poprosić firmę alarmową o listę, z której możesz skorzystać. Jeśli nie masz tej listy, nie możesz skonfigurować SIA.

Jak wygląda wiadomość dla serwera SIA i jak ją wysłać za pomocą Miniservera i Loxone Config?

W ten sposób serwer SIA odbiera pomyślną wiadomość:

Oto jak serwer SIA odbiera nieudaną komunikację:

Jak wygląda pomyślnie wysłana wiadomość przez Miniserver (można to zobaczyć w monitorze debugowania)?

00000118 192.168.0.5 13:19:20.633 13:19:21.314 SIA Send \n35330055″SIA-DCS”0002L0#77F71EE7[#77F71EE7|NBA1^Sypialnia][M504F94A0931E]_11:19:21,09-04-2023

Pierwsza część to wewnętrzny adres IP Miniservera, po którym następuje godzina wysłania. Następnie znajdziesz SIA przed szyfrowaniem, więc zobaczysz, co Miniserver wysyła do serwera SIA.

 • Wiadomość zawiera w pierwszej części numer konta
 • Następnie dodane zostaną informacje o zdarzeniu i strefie, które umieściłeś w wiadomości w Loxone Config
 • Następnie następuje wiadomość tekstowa, jeśli zostało to zaprogramowane w Loxone Config
 • Następnie wiadomość zakończy się numerem seryjnym Miniservera i rozszerzeniem czas i data

W przypadku informacji o wydarzeniu i strefie litera „N” jest automatycznie dodawana przez Miniserver. W SIA „N” oznacza „Nowy”, dzięki czemu serwer wie, czy jest to powtórzona wiadomość, czy nowa wiadomość.

Co musisz umieścić w Loxone Config, aby komunikacja SIA przebiegła pomyślnie?

 • Przede wszystkim zacznij od Zdarzenia, które miało miejsce. To najprawdopodobniej zawsze będzie się składało z 2 liter w CAPS
 • Następnie bezpośrednio po Zdarzeniu należy dodać informacje o strefie. Jest to wartość, która może wynosić od 0 do 8000
 • Po Strefie możesz dodać tekst, aby przekazać operatorowi dodatkowe informacje. Z tego, co widzieliśmy dla SIA, aby wiedzieć, że przechodzisz ze Zdarzenia i Stref do tekstu, musisz dodać ^, bezpośrednio po Strefie (bez spacji pomiędzy) oraz ^ za tekstem. Jeśli ten symbol nie zostanie użyty, wiadomość SIA będzie wyglądać jak powyższy komunikat o niepowodzeniu
 • Oto, co dodajesz jako tekst w Loxone Config: ZdarzenieStrefa^Tekst^
  • Przykład: MA101^Salon^
  • NM oznacza nową wiadomość, o którą czasami prosi firma, aby dodała to do tekstu

Jak skonfigurować SIA w Loxone Config:

 • Przejdź do „Wiadomości” w Peryferiach
 • W menu u góry wybierasz SIA DC-09 (działa to tylko z Miniserverami 2. generacji)
 • Wybierz w Peryferiach wiadomość SIA
 • Skonfiguruj wszystkie informacje otrzymane od centrum komunikacji alarmowej, z którego korzystasz
 • a) Adres serwera i port: 123.123.123.123:1234
 • b) Adres i port serwera kopii zapasowej
 • c) Format SIA, którego używasz
 • d) Klucz
 • e) Numer konta
 • f) Prefiks konta i jeśli nie ma prefiksu, dodaj 0
 • Następnie wykorzystaj wiadomość SIA z Peryferii, umieszczając ją na stronie programowania i podłącz do wyjścia, z którego chcesz przekazać informacje do centrum komunikacji alarmowej
 • Wybierz wiadomość SIA na stronie programowania i otwórz “Właściwości”. Możesz tam zmienić właściwości wiadomości i wpisać poprawny tekst w „Komunikat o zmianie ON/analog” i „Komunikat przy WYŁ”
 • W przypadku komunikacji SIA zawsze istnieje wyzwalacz Zdarzenia i reset Zdarzenia. Oznacza to, że zawsze używasz komunikatu „Komunikat o zmianie ON/analog” i “Komunikat przy WYŁ”. Możesz umieścić wszystkie informacje bezpośrednio w komórce właściwości lub możesz użyć polecenia <v>, spowoduje to dodanie wszystkich informacji podłączonych do danych wyjściowych wiadomości.
  • a. Przykład tego, jak może wyglądać ten komunikat w Loxone Config
   • i. BA1^Kuchnia^
   • ii. BA1^<v>^ (pomieszczenie jest wprowadzane na wejściu komórki jako tekst)
   • iii. <v> (Zdarzenie, Strefa i pomieszczenie znajdują się na stronie programowania komórki poprzez logikę jako tekst)

Problemy:

Sprawdź najpierw, czy wszystkie informacje znajdują się w konfiguracji SIA.

 • Adres serwera i port TCP
 • Zapasowy adres serwera i port TCP
 • Format danych
 • Klucz
 • Konto
 • Prefiks konta

Następnie sprawdź konfigurację wiadomości.

Kompilacja: ZdarzenieStrefa^Tekst^

Lub ZdarzenieStrefa

Jeśli wiadomość nie jest skonfigurowana w ten sposób, nie będzie działać. Uzyskaj listę Zdarzeń i Stref od konkretnej firmy, którą chcesz skonfigurować komunikację. Jeśli firma nie wspiera danej Strefy lub Zdarzenia, to nie będzie działało.

Lista kontrolna:

 • Czy konto klienta jest aktywne?
 • Właściwości komunikacji SIA, czy wszystkie informacje o kliencie i serwerze są prawidłowe?
 • Czy wybrano właściwy format SIA?
 • Komunikat, czy informacje o Zdarzeniu i Strefie są prawidłowe?
 • Czy tekst jest poprawny i nie jest za długi?
 • Czy użyłeś znaku „^” przed wprowadzeniem tekstu?
 • Czy zapisałeś go na Miniserverze?
 • Czy identyfikator Zdarzenia jest obsługiwany przez centrum komunikacji alarmowej?
 • Czy Strefa jest obsługiwana przez centrum komunikacji alarmowej?

Najczęściej używane Zdarzenia:

To jest przykład. Zweryfikuj, czy centrum komunikacji alarmowej je obsługuje i czy możesz z nich skorzystać.

 • RP (komunikat kontrolny)
 • MA-MR (alarm medyczny)
 • FA-FR (alarm pożarowy)
 • WA-WR (alarm wodny)
 • BA-BR (alarm antywłamaniowy)
 • TA-TR (alarmy techniczne)
 • AT-AR (alarmy techniczne)
 • YP-YR (alarm zasilania AC i UPS)
 • ZA-ZR (alarmy techniczne)