fbpx

Resetowanie hasła do systemu

W jakich sytuacjach należy skorzystać z procedury zmiany hasła? #

  • Gdy użytkownik zapomniał swoje hasło.
  • Gdy użytkownik zbyt wiele razy wpisał błędne hasło i konto zostało zablokowane.

Resetowanie hasła #

W celu zmiany hasła należy na głównym ekranie logowania kliknąć „Nie pamiętam hasła”

Użytkownik zostanie przeniesiony na Formularz resetowania hasła, w którym należy podać adres e-mail.

UWAGA! Należy podać adres e-mail powiązany z kontem użytkownika w aplikacji! Użytkownik musi posiadać dostęp do skrzynki pocztowej, z którą powiązane jest konto w aplikacji.

Po wciśnięciu przycisku „Wyślij” na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do zmiany hasła.

Należy przejść do programu pocztowego. Aby wygenerować nowe hasło do systemu Safestar, należy kliknąć w link z wiadomości oraz  postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Na formularzu ustalania nowego hasła, w celach bezpieczeństwa, należy dwa razy wprowadzić nowe hasło i kliknąć przycisk „Wyślij”.

Jeśli wszystko przebiegnie bezbłędnie hasło zostanie zmienione i będzie można przejść do formularza logowania.