fbpx

Camect > Konfiguracja komunikacji / wideo

Strona Producenta: https://camect.com/

Strona Dystrybutora w Polsce: https://www.linc.pl

Konfiguracja w Safestar > Odbieranie obrazu wideo #

Safestar > KONTO > URZADZENIA > URZĄDZENIA WIDEO

(DODAJ NOWE URZADZENIE [+]) > CAMECT

 • ADRES INTERFEJSU: Publiczny adres IP lub Domena oraz port HTTPS ewentualnie HTTP (port po którym pobierane są dane urządzenia)
 • PORT RTSP (port po którym pobierany jest obraz wideo online)
 • UŻYTKOWNIK (login do urządzenia camect)
 • HASŁO (hasło urządzenia camect)

Po przyciśnięciu przycisku „Dalej…” system sprawdzi czy podane wyżej w formularzu porty i adres są dostępne i otwarte. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie. system przejdzie do następnego okna ustawień. W przypadku problemów z otwartymi portami lub adresem IP należy sprawdzić ustawienia samego urządzenia oraz routera który przekierowuje porty.

Jeżeli urządzenie przeszło prawidłową weryfikację zostaje wyświetlona strona zawierająca listę kanałów wideo. Dobrą praktyką jest umieszczenie numeru kanału w nazwie własnej, kamery.

Należy wybrać konto w systemie do którego urządzenie będzie przypisane. Oraz obiekt na którym się ono znajduje.

Konfiguracja w Safestar > Odbieranie sygnałów #

SAFESTAR > KONTO > URZĄDZENIA > URZĄDZENIA

DODAJ URZĄDZENIE … [+]

 • KONTO: konto w systemie na którym znajduje się obiekt pod który urządzenie będzie podpięte.
 • TYP URZĄDZENIA: „Analkityka wideo CAMECT”
 • IDENTYFIKATOR: identyfikator zostanie wygenerowany automatycznie przez system
 • KONCENTRATOR: camect tcp
 • OBIEKT: obiekt do którego jest dopisany obraz wideo z tego urządzenia camect

Konfiguracja w Camect > Wysyłanie sygnałów do Safestar #

Należy zalogować się do urządzenia Camect poprzez przeglądarkę internetową na adres IP urządzenia w sieci lokalnej lub zewnętrznie z publicznego adresu IP i portu https.

Po zalogowaniu do urządzenia należy przejść do ustawień klikając w ikonkę „koła zębatego” umieszczoną w prawym górnym rogu na pasku obok „dzwoneczka”

W ustawieniach należy przejść do zakładki „Alerts” i zaznaczyć „Detect alerts” oraz „Detect objects in alerts” (Do wyboru jest wiele obiektów które system rozpoznaje. Można zaznaczyć wiele jednocześnie.)

Następnie do zaznaczenia jest „Send alert whenever a new object is detected”

Konfiguracja komunikacji: Do zaznaczenia „Send alerts to IMMIX. Następnie należy kliknąć w edycję ustawień. Ikona: „ołówkiem w ramce”

 • Uzupełnić dane:
 • Use TPC
 • Site ID <wygenerowany w Safestar identyfikator urządzenia typu Camect>
 • TCP address: dev01.safestar.pl:20194 <port koncentratora Camect TCP w Safestar>
 • Send auto-suppressed alerts too <należy dodać kanały kamer z których będą wysyłane sygnały.