fbpx

Uprawnienia – poziomy dostępu

Uprawnienia dla użytkowników w Safestar są bardzo rozbudowane i żeby ułatwić przydzielanie uprawnień dla użytkowników stworzona została opcja “Poziomy dostępu”. Są to gotowe typowe funkcje dla użytkownika, dziedziczone z systemowych ról. Przykładowo może być to “Administrator”, “Operator”, “Klient końcowy – Mapa”.

Dodawanie poziomów dostępu #

Administrator danego konta może samodzielnie utworzyć więcej poziomów dostępu bazując na predefiniowanych rolach i edytując konkretne uprawnienia klikając w ikonę kłódki po prawej stronie.

Tworzenie nowego użytkownika polega na ustawieniu danych logowania i wybraniu odpowiedniego poziomu dostępu i przypisaniu do użytkownika odpowiedniej grupy obiektów bądź obiektów.

WAŻNA INFORMACJA! Konfiguracja grup obiektów oraz obiektów została opisana w osobnej instrukcji.

Przypisanie poziomów dostępu do użytkownika #

Możliwe jest przypisanie kilku różnych poziomów dostępu dla danego użytkownika.

Jest to bardzo wygodna opcja, która pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy różnymi uprawnieniami. Może służyć do tego że czasem jedna osoba pracuje na różnych stanowiskach – np. jako dyżurny SMA, pracownik ochrony. Opcja ta może także służyć do testowania różnych własnych poziomów dostępu, które udostępniamy swoim użytkownikom Safestar.

Dodanie kolejnego poziomu dostępu robimy tak jakbyśmy tworzyli nowego użytkownika – ale wypełniamy tylko jego adres e-mail lub login i wybieramy poziom dostępu. Oczywiście nie należy zapomnieć o przypisaniu grup lub obiektów.

Jeśli użytkownik będzie miał przypisany więcej niż jeden poziom dostępu przy nazwie użytkownika będzie strzałka w dół i po kliknięciu rozwiną się poszczególne poziomy.