fbpx

Logo w Safestar

Logo w SafestarGO i witrynie internetowej #

Wymagania dotyczące plików z logo: Rozszerzenie  AI, EPS, SVG; format wektorowy nie zawierającym czcionek!

Plik wektorowy to plik graficzny, który składa się z obiektów geometrycznych takich jak linie, krzywe i kształty. Pliki wektorowe są zapisywane w formacie SVG (Scalable Vector Graphics), EPS (Encapsulated PostScript) lub AI (Adobe Illustrator). Aby otworzyć plik wektorowy, potrzebujesz programu do edycji grafiki wektorowej takiego jak Adobe Illustrator, CorelDRAW lub Inkscape.

Aby sprawdzić, czy plik jest wektorowy, możesz powiększyć obraz do około 300% i sprawdzić, czy krawędzie są gładkie i kolory jednolite. Jeśli tak, to plik najprawdopodobniej jest wektorowy. Możesz też otworzyć plik w programie do edycji grafiki wektorowej i sprawdzić typ obiektów w pliku. Jeśli obiekty są opisane jako ścieżki lub ścieżki złożone, to plik jest wektorowy.

Oto przykład konwersji czcionek na wektory: https://shortorial.com/convert-text-to-vector-path-in-illustrator/

Logo w raportach #

Logo w formacie [20:9] nie mniejsze niż [200px : 90px] Plik typu PNG, JPG w tym przypadku też będzie obsługiwany. Jeżeli plik będzie zawierał kolor w tle to może występować problem przy widokach w miejscach gdzie logo będzie odcinać się na tle koloru systemu.