fbpx

Konfiguracja punktów, obchodów i tras

Konfiguracja obchodów możliwa jest w formularzu dodawania/edycji obiektu w zakładce Obchody

Punkty obiektu  #

Istnieje możliwość wprowadzenia punktów identyfikacyjnych na obiekcie. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • ręczne wprowadzenie punktów – kliknięcie w ikonę spowoduje pojawienie się   nowego wiersza z możliwością wprowadzenia:      
  • Akt. informacja, czy dany punkt jest aktywny,
  • Nr seryjny nr seryjny transpondera,
  • Nazwa – nazwa punktu identyfikacyjnego,
  • Rodzaj
   • stały – obiekt (np. mur, słup),
   • ruchomy – rejestrator (osoba),
 • rejestracja punktów z urządzenia – kliknięcie w ikonę „+” spowoduje pojawienie się popup’a. Należy wybrać urządzenie, z którego będziemy rejestrować punkty i zarejestrować transponder przy pomocy rejestratora AG. System, po poprawnym odebraniu sygnału wyświetli numer seryjny transpondera i doda go na listę punktów obiektu. Następnie będzie oczekiwał na kolejne punkty.

Trasy odczytów  #

Dodanie punktów obiektu umożliwia skonfigurowanie harmonogramów tras. W tym celu należy kliknąć w ikonę . Na ekranie pojawi się popup

W formularzu należy wprowadzić pola:

 • Nazwa – nazwa harmonogramu tras,
 • Trasa – należy wybrać wcześniej wprowadzoną trasę odczytów,
 • Harmonogram – należy wybrać wcześniej zdefiniowany harmonogram (zakładka          Konto Harmonogramy) lub dodać nowy,
 • Powtarzanie co – należy wprowadzić częstotliwość powtarzania harmonogramu w minutach (jeśli pole pozostanie puste, harmonogram nie będzie się powtarzał),
 • Margines czasowy – czas, o jaki mogą być przesunięte (+/-) odczyty względem harmonogramu (w minutach),
 • Zdarzenie przy odczycie – możliwość wyboru rodzaju zdarzenia, jakie będzie generowane w przypadku odczytu transpondera,
 • Zdarzenie przy braku odczytu – możliwość wyboru rodzaju zdarzenia, jakie będzie generowane w przypadku braku odczytu transpondera.