fbpx

Protokół Contact ID

Składnia formatu Contact ID

AAAA B CCC DD EEE

 • AAAA > numer konta abonenckiego (cztery znaki; 0-9 A-F)
 • B > kwalifikacja zdarzenia (E – nowe zdarzenie; R – powrót po zdarzeniu)
 • CCC > kod zdarzenia (trzy cyfry; 0-9)
 • DD > numer strefy (00-08) (00 dla urządzeń bez partycji)
 • EEE > [numer linii zgłaszającej zdarzenie (od 001)] lub [numer użytkownika gdy powiadomienie o uzbrojeniach lub rozbrojeniach.] [w przypadku komunikatów o stanie samego systemu. np. brak zasilania, słaby akumulator itp. (000)]
 • Przykłady:
  • Alarm włamaniowy; strefa pierwsza; czujnik trzeci
  • 1001 E 130 01 003
  • Uzbrojenie systemu; strefa druga; użytkownik piąty
  • 1001 E401 02 005
AAAA
ID urządzenia
B
zdarzenie lub powrót
CCC
kod zdarzenia
DD
Strefa
CCC
Linia lub Użytkownik
xxxxE lub R00000C000 lub U000

Kody zdarzeń

 • Zdarzenia Medyczne:
  • 100 > Medical Emerg-Personal Emergency
  • 101 > Pendant Transmitter Emerg-Personal Emergency
  • 102 > Fail to report in Emerg-Fail to check in
 • Zdarzenia Pożarowe:
  • 110 > FIRE Fire-Fire Alarm
  • 111 > SMOKE w/VERIFICATION Fire-Fire Alarm
  • 112 > Combustion Fire-Combustion
  • 113 > WATERFLOW Fire-Water Flow
  • 114 > Heat Fire-Heat Sensor
  • 115 > Pull Station Fire-Pull Station
  • 116 > Duct Fire-Duct Sensor
  • 117 > Flame Fire-Flame Sensor
  • 118 > Near Alarm Fire-Near Alarm
 • Alarmy Napadowe:
  • 120 > Panic Alarm Panic-Panic
  • 121 > DURESS Panic-Duress- User 000, or duress zone number on low end panels
  • 122 > SILENT Panic-Silent Panic
  • 123 > AUDIBLE Panic-Audible Panic
  • 124 > Duress-Access Granted Panic-Duress Access Grant
  • 125 > Duress-Egress Granted Panic-Duress Egress Grant
 • Alarmy Włamaniowe:
  • 130 > Burglary Burg-Burglary
  • 131 > PERIMETER Burg-Perimeter
  • 132 > INTERIOR Burg-Interior
  • 133 > 24 HR BURG (AUX) Burg-24 Hour
  • 134 > ENTRY/EXIT Burg-Entry/Exit
  • 135 > DAY/NIGHT Burg-Day/Night
  • 136 > Outdoor Burg-Outdoor
  • 137 > TAMPER Burg-Tamper
  • 138 > Near Alarm Burg-Near Alarm
  • 139 > Intrusion Verifier Burg-Intrusion Verifier
 • Alarmy Generalne:
  • 140 > General Alarm Alarm-General Alarm
  • 141 > Polling Loop Open Alarm-Polling Loop Open
  • 142 > POLLING LOOP SHORT (AL) Alarm-Polling Loop Short
  • 143 > EXPANSION MOD FAILURE Alarm-Exp. Module Tamper
  • 144 > Sensor Tamper Alarm-Sensor Tamper
  • 145 > Expansion Module Tamper Alarm-Exp. Module Tamper
  • 146 > SILENT BURG Burg-Silent Burglary
  • 147 > Sensor Supervision Trouble – Sensor Super
 • 24 Godzinne:
  • 150 > 24 HOUR (AUXILIARY) Alarm-24 Hr. Non-Burg
  • 151 > Gas Detected Alarm-Gas Detected
  • 152 > Refrigeration Alarm-Refrigeration
  • 153 > Loss of Heat Alarm-Heating System
  • 154 > Water Leakage Alarm-Water Leakage
  • 155 > Foil Break Trouble-Foil Break
  • 156 > Day Trouble Trouble-Day Zone
  • 157 > Low Bottled Gas Level Alarm-Low Gas Level
  • 158 > High Temp Alarm-High Temperature
  • 159 > Low Temp Alarm-Low Temperature
  • 161 > Loss of Air Flow Alarm-Air Flow
  • 162 > Carbon Monoxide Detected Alarm-Carbon Monoxide
  • 163 >Tank Level Trouble-Tank Level
  • 168 > High Humidity Trouble-High Humidity
  • 169 > Low Humidity Trouble-Low Humidity
 • FIRE SUPERVISORY:
  • 200 FIRE SUPERVISORY Super.-Fire Supervisory-#
  • 201 Low Water Pressure Super-Low Water Pressure-#
  • 202 Low CO2 Super.-Low CO2-#
  • 203 Gate Valve Sensor Super.-Gate Valve-#
  • 204 Low Water Level Super.-Low Water Level-#
  • 205 Pump Activated Super.-Pump Activation-#
  • 206 Pump Failure Super.-Pump Failure-#
 • SYSTEM TROUBLES:
  • 300 System Trouble Trouble-System Trouble
  • 301 AC LOSS Trouble-AC Power
  • 302 LOW SYSTEM BATT Trouble-Low Battery (AC is lost, battery is getting low)
  • 303 RAM Checksum Bad Trouble-Bad RAM Checksum (Restore Not Applicable)
  • 304 ROM Checksum Bad Trouble-Bad ROM Checksum (Restore Not Applicable)
  • 305 SYSTEM RESET Trouble-System Reset (Restore Not Applicable)
  • 306 PANEL PROG CHANGE Trouble-Programming Changed (Restore Not Applicable)
  • 307 Self-Test Failure Trouble-Self Test Failure
  • 308 System Shutdown Trouble-System Shutdown
  • 309 Battery Test Fail Trouble-Battery Test Failure (Battery failed at test interval)
  • 310 GROUND FAULT Trouble-Ground Fault-#
  • 311 Battery Missing Trouble-Battery Missing
  • 312 Power Supply Overcurent Trouble-Pwr. Supp. Overcur.-#
  • 313 Engineer Reset Status-Engineer Reset – User # (Restore Not Applicable)
  • 314 Primary Power Supply Failure Trouble – Pri Pwr Supply Fail – # (Sent by UL864 Rev 9 Fire panels like FBP)
  • 316 System Tamper Trouble – APL System trouble – #
  • 3
 • SOUNDER/RELAY TROUBLES:
  • 320 SOUNDER / RELAY Trouble-Sounder/Relay-#
  • 321 BELL 1 Trouble-Bell/Siren #1 (Event an Restore)
  • 322 BELL 2 Trouble-Bell/Siren #2 (Event an Restore)
  • 323 Alarm Relay Trouble-Alarm Relay
  • 324 Trouble Relay Trouble-Trouble Relay
  • 325 Reversing Relay Trouble-Reversing Relay
  • 326 Notification Appliance Ckt. # 3 Trouble-Notification Appl. Ckt#3
  • 327 Notification Appliance Ckt. # 4 Trouble-Notification Appl. Ckt#4
 • SYSTEM PERIPHERAL TROUBLES:
  • R330 System Peripheral (E355) Trouble-Sys. Peripheral-# From LRR, ECP data connection to panel.
  • 331 Polling Loop Open Trouble-Polling Loop Open
  • 332 POLLING LOOP SHORT Trouble-Polling Loop Short
  • 333 Exp. Module Failure (353) Trouble-Exp. Module Fail-# ECP Path problem between panel to LRR, etc (new)
  • 334 Repeater Failure Trouble-Repeater Failure-#
  • 335 Local Printer Paper Out Trouble-Printer Paper Out
  • 336 Local Printer Failure Trouble-Local Printer
  • 337 EXP. MOD. DC LOSS Trouble-Exp. Mod. DC Loss-#
  • 338 EXP. MOD. LOW BAT Trouble-Exp. Mod. Low Batt-#
  • 339 EXP. MOD. RESET Trouble-Exp. Mod. Reset-#
  • 341 EXP. MOD. TAMPER Trouble-Exp. Mod. Tamper-# (5881ENHC)
  • 342 Exp. Module AC Loss Trouble-Exp. Module AC Loss-#
  • 343 Exp. Module Self Test Fail Trouble-Exp. Self-Test Fail-#
  • 344 RF Rcvr Jam Detect # Trouble-RF Rcvr Jam Detect-#
  • 345 AES Encryption disabled/enabled Trouble-AES Encryption
 • COMMUNICATION TROUBLES:
  • 350 Communication Trouble-Communication Failure
  • 351 TELCO 1 FAULT Trouble-Phone line # 1 Comes in as zone 1 on a V20P panel
  • 352 TELCO 2 FAULT Trouble-Phone Line # 2
  • 353 LR Radion Xmitter Fault (333) Trouble-Radio Transmitter – Comm Path problem between panel and lrr (0ld)
  • 354 FAILURE TO COMMUNICATE Trouble-Fail to Communicate
  • E355 Loss of Radio Super. (R330) Trouble-Radio Supervision – From LRR – ECP data connection to panel
  • 356 Loss of Central Polling Trouble-Central Radion Polling
  • 357 LRR XMTR. VSWR Trouble-Radio Xmitter. VSWR-#
 • PROTECTION LOOP:
  • 370 Protection Loop Trouble-Protection Loop-#
  • Note: Uplink cell backup devices send zone 99 for a low battery and a zone 97 for communication failure (no response from poll). These will
  • report as contact ID E370 (protection loop). let me clarify this: these are signals GENERATED by the uplink to indicate STATUS of the uplink.
  • Of course, central station will assume that they were generated by the panel. Additional codes that may be sent would be for zones 81-86
  • which correspond to hardwire inputs 1-6. The contact ID message for these is selected by uplink when it is programmed.
  • 371 Protection Loop Open Trouble-Prot. Loop Open-#
  • 372 Protection Loop Short Trouble-Prot. Loop Short-#
  • 373 FIRE TROUBLE Trouble-Fire Loop-# (Supervision Loss,base tamper, Supervisory open)
  • 374 EXIT ERROR (BY USER) Alarm-Exit Error-#
  • 375 Panic Zone Trouble Trouble-PA Trouble-#
  • 376 Hold-Up Zone Trouble Trouble-Hold-Up Trouble-#
  • 377 Swinger Trouble Trouble – Swinger Trouble-#
  • 378 Cross-zone Trouble Trouble – Cross Zone Trouble – # (restore not applicable)
 • SENSOR:
  • 380 SENSOR TRBL – GLOBAL Trouble-Sensor Trouble-# (zone type 5 and 19)
  • 381 LOSS OF SUPERVISION Trouble-RF Sensor Super.-#
  • 382 LOSS OF SUPRVSN Trouble-RPM Sensor Super.-#
  • 383 SENSOR TAMPER Trouble-Sensor Tamper-# (Cover or Base)
  • 384 RF LOW BATTERY Trouble-RF Sensor Battery-#
  • 385 SMOKE HI SENS. Trouble-Smoke Hi Sens.-#
  • 4
  • 386 SMOKE LO SENS. Trouble-Smoke Lo Sens.-#
  • -387 INTRUSION HI SENS. Trouble-Intrusion Hi Sens.-#
  • -388 INTRUSION LO SENS. Trouble-Intrusion Lo Sens.-# – These codes are similar to those used for smart
  • smoke detectors. The idea is to report a problem developing in the detector’s operation.
  • 389 DET. SELF TEST FAIL Trouble-Sensor Test Fail-# (see Direct Wire #84)
  • 391 Sensor Watch Failure Trouble-Sensor Watch Fail-#
  • 392 Drift Comp. Error Trouble-Drift Comp. Error-# – Reported by Firelite panels. The panel is not able to
  • adjust its thresholds to balance out drift in the normal operating point of a smoke detetctor.
  • 393 Maintenance Alert Trouble-Maintenance Alert-#
 • OPEN/CLOSE:
  • 400 Open/Close Opening/Closing E = Open, R = Close
  • 401 OPEN/CLOSE BY USER Opening-User # / Closing-User #
  • 402 Group O/C Closing-Group User #
  • 403 AUTOMATIC OPEN/CLOSE Opening-Automatic / Closing-Automatic (power up Armed)
  • 404 Late to O/C Opening-Late / Closing-Late
  • 405 Deferred O/C Event & Restore Not Applicable
  • 406 CANCEL (BY USER) Opening-Cancel
  • 407 REMOTE ARM/DISARM Opening-Remote / Closing-Remote
  • 408 QUICK ARM Event Not Applicable for opening / Closing-Quick Arm
  • 409 KEYSWITCH OPEN/CLOSE Opening-Keyswitch / Closing-Keyswitch
  • 435 Second Person Access ACCESS – User #
  • 436 Irregular Access ACCESS – Irregular Access – User #
  • 441 Armed Stay Opening-Armed Stay / Closing-Armed Stay
  • 442 Keyswitch Armed Stay Opening-Keysw. Arm Stay / Opening-Keysw. Arm Stay
  • 450 Exception O/C Opening-Exception / Closing-Exception
  • 451 Early O/C Opening-Early / Closing-Early-User #
  • 452 Late O/C Opening-Late / Closing-Late-User #
  • 453 Failed to Open Trouble-Fail to open (Restore not applicable)
  • 454 Failed to Close Trouble-Fail to Close (Restore not applicable)
  • 455 Auto-Arm Failed Trouble-Auto Arm Failed (Restore not applicable)
  • 456 Partial Arm Closing-Partial arm-User #
  • 457 Exit Error (User) Closing-Exit Error-User #
  • 458 User on Premises Opening-User on Prem. – User #
  • 459 Recent Close Trouble-Recent Close – User # (Restore not applicable)
  • 461 Wrong Code Entry Access – Wrong Code entry (Restore not applicable)
  • 462 Legal Code Entry Acces-Legal Code entry – user # (Restore not applicable)
  • 463 Re-arm after Alarm Status-Re Arm After Alarm-User # (restore not applicable)
  • 464 Auto Arm Time Extended Status-Auto Arm Time Ext. – User # (Restore not applicable)
  • 465 Panic Alarm Reset Status-PA Reset (Restore not applicable)
  • 466 Service On/Off Premises Access – Service on Prem – User #
  • Access – Service off Prem – User #
 • REMOTE ACCESS:
  • 411 CALLBACK REQUESTED Remote-Callback Requested (No Restore) Enabled with O/C reports
  • 412 Success-Download/access Remote-Successful Access (Restore Not Appllicable)
  • 413 Unsuccessful Access Remote-Unsuccessful Access (Restore Not Applicable)
  • 414 System Shutdown Remote-System Shutdown
  • 415 Dialer Shutdown Remote-Dialer Shutdown
  • 416 Successful Upload Remote-Successful Upload (Restore Not Applicable)
 • ACCESS CONTROL:
  • 421 Access Denied Access-Access Denied-User # (Restore Not Applicable)
  • 422 Access Report by User Access-Access Gained –User# (Restore Not Applicable)
  • 423 Forced Access Panic-Forced Access-#
  • 424 Egress Denied Access-Egress Denied (Restore Not Applicable)
  • 425 Egress Granted Access-Egress Granted-# (Restore Not Applicable)
  • 426 Access Door Propped Open Access-Door Propped Open-#
  • 427 Access Point DSM Trouble Access-ACS Point DSM Trbl.-#
  • 428 Access Point RTE Trouble Access-ACS Point RTE Trbl.-#
  • 5
  • 429 Access Program Mode Entry Access-ACS Prog. Entry-User # (Restore Not Applicable)
  • 430 Access Program Mode Exit Access-ACS Prog. Exit-User # (Restore Not Applicable)
  • 431 Access Threat Level Change Access-ACS Threat Level Chg.
  • 432 Access Relay/Trigger Fail Access-ACS Relay/Trig. Fail-#
  • 433 Access RTE Shunt Access-ACS RTE Shunt-#
  • 434 Access DSM Shunt Access-ACS DSM Shunt-#
 • SYSTEM DISABLES:
  • 501 Access Reader Disable Disable-Access Rdr. Disable-#
  • SOUNDER/RELAY DISABLES:
  • 520 Sounder/Relay Disable Disable-Sounder/Relay-#
  • 521 Bell 1 Disable Disable-Bell/Siren # 1
  • 522 Bell 2 Disable Disable-Bell/Siren # 2
  • 523 Alarm Relay Disable Disable-Alarm Relay
  • 524 Trouble Relay Disable Disable-Trouble Relay
  • 525 Reversing Relay Disable Disable-Reversing Relay
  • 526 Notification Appliance Ckt # 3 Disable-Notification Appl. Ckt#3
  • 527 Notification Appliance Ckt # 4 Disable-Notification Appl. Ckt#4
  • SYSTEM PERIPHERAL DISABLES:
  • 531 Module Added Super.-Module Added (Restore Not Applicable)
  • 532 Module Removed Super.-Module Removed (Restore Not Applicable)
 • COMMUNICATION DISABLES:
  • 551 Dialer Disabled Disable-Dialer Disable
  • 552 Radio Xmitter Disabled Disable-Radio Disable
  • 553 Remote Upload/Download Disable-Rem. Up/download Disable
 • BYPASSES:
  • 570 ZONE/SENSOR BYPASS Bypass-Zone Bypass-#
  • 571 Fire Bypass Bypass-Fire Bypass-#
  • 572 24 Hour Zone Bypass Bypass-24 Hour Bypass-#
  • 573 Burg. Bypass Bypass-Burg. Bypass-#
  • 574 Group Bypass Bypass-Group Bypass-User #
  • 575 SWINGER BYPASS Bypass-Swinger Bypass-#
  • 576 Access Zone Shunt Access-ACS Zone Shunt-#
  • 577 Access Point Bypass Access-ACS Point Bypass-#
  • 578 Zone Bypass Bypass – Vault Bypass – #
  • 579 Zone Bypass Bypass – Vent Zone Bypass – #
 • TEST / MISC:
  • 601 MANUAL TEST Test-Manually Triggered (Restore Not Applicable)
  • 602 PERIODIC TEST Test-Periodic (Restore Not Applicable
  • 603 Periodic RF Xmission Test-Periodic Radio (Restore Not Applicable)
  • 604 FIRE TEST Test-Fire Walk Test-User #
  • 605 Status Report To Follow Test-Fire Walk Test-User #
  • 606 LISTEN-IN TO FOLLOW Listen-Listen-In Active (Restore Not Applicble)
  • 607 WALK-TEST MODE Test-Walk Test Mode-User #
  • 608 System Trouble Present Test-System Trouble Present (Restore Not Applicable)
  • 609 VIDEO XMTR ACTIVE Listen-Video Xmitter Active (Restore Not Applicable)
  • 611 POINT TESTED OK Test-Point Tested OK-# (Restore Not Applicable)
  • 612 POINT NOT TESTED Test-Point Not Tested-# (Restore Not Applicable)
  • 613 Intrusion Zone Walk Tested Test-TntrnZone Walk Test-# (Restore Not Applicable)
  • 614 Fire Zone Walk Tested Test-Fire Zone Walk Test-# (Restore Not Applicable)
  • 615 Panic Zone Walk Tested Test-PA Zone Walk Test (Restore Not Applicable)
  • 616 Service Request Trouble-Service Request
 • EVENT LOG:
  • 621 EVENT LOG RESET Trouble-Event Log Reset (Restore Not Applicable)
  • 6
  • 622 EVENT LOG 50% FULL Trouble-Event Log 50% Full (Restore Not Applicable)
  • 623 EVENT LOG 90% FULL Trouble-Event Log 90% Full (Restore Not Applicable)
  • 624 EVENT LOG OVERFLOW Trouble-Event Log Overflow (Restore Not Applicable)
  • 625 TIME/DATE RESET Trouble-Time/Date Reset-User # (Restore Not Applicable)
  • 626 TIME/DATE INACCURATE Trouble-Time/Date Invalid (clock not stamping to log correctly)
  • 627 PROGRAM MODE ENTRY Trouble-Program Mode Entry (Restore Not Applicable)
  • 628 PROGRAM MODE EXIT Trouble-Program Mode Exit (Restore Not Applicable
 • SCHEDULING:
  • 630 Schedule Change Trouble-Schedule Changed (Restore Not Applicable)
  • 631 Exception Sched. Change Trouble-Esc. Sched. Changed (Restore Not Applicable)
  • 632 Access Schedule Change Trouble-Access Sched. Changed (Restore Not Applicable)
 • PERSONNEL MONITORING:
  • 641 Senior Watch Trouble Trouble-Senior Watch Trouble – This code is also refered to as ‘up and about’. It
  • means that a person has not moved about their home for a preset period of time.
  • 642 Latch-key Supervision Status-Latch-key Super-User # (Restore Not Applicable) Used to report when a
  • certain user has returned home and disarmed the alarm.
  • SPECIAL CODES:
  • 651 Code sent to Identify the control panel as an ADT Authorized Dealer.
  • 750-789 These codes are use by Protection One and can be assigned any unique non-standard
  • Event code, which Pro 1 will be tracking. Also can be used on custom zone types.
 • Miscellaneous:
  • 654 System Inactivity Trouble – System Inactivity
  • 900 Download Abort Remote – Download Abort (Restore not applicable)
  • 901 Download Start/End Remote – Download Start – #
  • Remote – Download End – #
  • 902 Download Interrupted Remote – Download Interrupt – #
  • 910 Auto-Close with Bypass Closing – Auto Close – Bypass – #
  • 911 Bypass Closing Closing – Bypass Closing – #
  • 912 Fire Alarm Silenced Event
  • 913 Supervisory Point test Start/End Event – User-#
  • 914 Hold-up test Start/End Event – User-#
  • 915 Burg. Test Print Start/End Event
  • 916 Supervisory Test Print Start/End Event
  • 917 Burg. Diagnostics Start/End Event
  • 918 Fire Diagnostics Start/End Event
  • 919 Untyped diagnostics Event
  • 920 Trouble Closing (closed with burg. during exit)
  • 921 Access Denied Code Unknown Event
  • 922 Supervisory Point Alarm Alarm – Zone #
  • 923 Supervisory Point Bypass Event – Zone #
  • 924 Supervisory Point Trouble Trouble – Zone #
  • 925 Hold-up Point Bypass Event – Zone #
  • 926 AC Failure for 4 hours Event
  • 927 Output Trouble Trouble
  • 928 User code for event Event
  • 929 Log-off Event
  • 954 CS Connection Failure Event
  • 961 Rcvr Database Connection Fail/Restore
  • 962 License Expiration Notify Event