fbpx

Genevo > Konfiguracja central i nadajników

Wymagania dotyczące urządzeń Genevo #

Korzystanie z integracji z systemem Safestar wymaga spełnienia poniższych warunków od urządzeń Genevo:

 • Centrale: GENEVO PRiMA64LTE WL, PRiMA64 LTE, PRiMA64, PRiMA16, PRiMA6
 • Komunikatory: ATX LTE8P, ATX LTE4, GSM–8
 • Zainstalowana w centrali/komunikatorze karta SIM z dostępem do Internetu z użyciem GPRS/LTE
 • Aktualne oprogramowanie wewnętrzne (firmware) w/w urządzeń.

Konfiguracja urządzeń Genevo do wysyłania sygnałów do Safestar #

W celu włączenia integracji z systemem Safestar należy włączyć komunikację GPRS dla aplikacji PriMAgo! Należy wybrać: PriMAtool → zakładka “Ogólne” → zaznaczyć „PRiMA! GPRS”

Aby włączyć protokół GENEVO SAFESTAR dla stacji podstawowej należy wybrać: PriMAtool → zakładka“Monitoring” → Format: „GENEVO SAFESTAR”

WAŻNA INFORMACJA! Identyfikator potrzebny jest w systemie Safestar.

Aby centrala przeszła do trybu normalnej pracy należy zakończyć programowanie i zrestartować centralę.

Konfiguracja systemu Safestar do odbierania sygnałów z Genevo #

Aby dodać urządzenie w systemie Safestar należy wybrać (SAFESTAR → 1 KONTO → 2 URZĄDZENIA → 3 DODAJ URZĄDZENIE..)

Aby wypełnić poprawnie formularz dodawania nowego urządzenia w systemie Safestar należy podać:

 1. Konto nadrzędne do którego będzie przypisany obiekt
 2. Typ urządzenia „Genevo”
 3. Identyfikator odczytany wcześniej z urządzenia Genevo (pominąć znaki „:”)
 4. Dowolna nazwa urządzenia (pole nie jest wymagane)
 5. Koncentrator „(systemowy) Genevo DMSI”
 6. Przypisać obiekt do urządzenia (jeżeli obiekt został utworzony wcześniej!)

WAŻNA INFORMACJA! Nie ma konieczności przypisywania obiektu na etapie dodawania urządzenia. Dodawanie obiektu opisane jest w osobnym artykule.

 1. Wybór karty SIM umieszczonej w urządzeniu Genevo (jeżeli karta SIM został dodana do systemu Safestar wcześniej)

WAZNA INFORMACJA! Nie ma konieczności przypisywania karty SIM na etapie dodawania urządzenia. Dodawanie Karty SIM opisane jest w osobnym artykule.

 1. Zapisanie zmian i automatyczne przejście do zakładki EDYCJI URZĄDZENIA

Aby dodać profil sygnałów do urządzenia Genevo należy:

 1. Przypisać profil sygnałów
 2. Wybierać PROFIL „Genevo Contact ID” (jeżeli nie istnieje utwórz go)

WAŻNA INFORMACJA! Dodawanie Profilu opisane jest w osobnym artykule.

 1. Przypisz profil

Konfiguracja urządzenia Genevo do sterowania z systemu Safestar #

Parowanie w aplikacji PRiMA #

Kod parujący można znaleźć w programie PriMAtool > zakładka “Narzędzia” > pozycja „Parowanie PRiMAgo!”

Parowanie z klawiatury Centrali #

W celu uzyskania kodu parującego za pomocą manipulatora w manipulatorze centrali należy wejść do Menu Użytkownika za pomocą kodu Administratora

Używając klawiszy nawigacji należy znaleźć w menu pozycję ”Parowanie PriMAgo!”

Następnie należy uruchomić funkcję ”Parowanie PriMAgo!”

Należy potwierdzić nowe parowanie

Manipulator wyświetli następnie kod parujący. Po użyciu kodu, klawiszem ”Powrót” można wyjść do ekranu głównego manipulatora.

WAŻNA INFORMACJA! Kod w systemie Safestar przepisujemy bez „-”

Parowanie za pomocą SMS #

Konfiguracja systemu Safestar do sterowania urządzeniami Genevo #

Aby dodać kod użytkownika oraz parowanie urządzenia należy wybrać: Safestar → 1 KONTO → 2 URZĄDZENIA → 3 (wpisz numer urządzenia) →  4 ENTER → 5 Przejdź do Edycji Urządzenia

Na formularzu edycji urządzenia:

 1. Sprawdź Identyfikator Urządzenia
 2. Przejdź do zakładki INTEGRACJA
 3. Edytuj Kod Użytkownika
 4. Wprowadzamy Kod Użytkownika urządzenia Genevo
 5. Zapisz zmiany (system powróci do poprzedniego widoku i wyświetli wpisany kod na zielonym tle)
 6. Parowanie z systemem Safestar
 7. Wprowadź kod parowania (bez znaków „-”) uzyskanych z urządzenia Genevo
 8. Paruj urządzenie (system powróci do poprzedniego widoku) przyciskiem odśwież można sprawdzić czy urządzenie Genevo już zostało zsynchronizowane)