fbpx

Stan koncentratorów

Opcja ta umożliwia administratorowi systemu samodzielne sprawdzenie logów konkretnego koncentratora a także w razie potrzeby jego restart.

Opcja umieszczona jest w menu “konto”:

W poszczególnych kolumnach mamy informację o statusie konkretnego koncentratora, dacie ostatnich sygnałów odebranych przez niego, nazwę, informacje dodatkowe jak IP, port oraz dwie ikony, oznaczone na poniższym zrzucie:

Wejście w logi koncentratora – pokazuje 100 ostatnich wpisów z danego urządzenia

Restart koncentratora – powoduje zatrzymanie i ponowne uruchomienie.
Stałe zatrzymanie lub zmianę parametrów wykonuje – tak jak dotychczas – wsparcie techniczne DMSI.